Socijalni karton – pet godina kasnije

Institut alternativa će se u narednom periodu kroz projekat “Socijalni karton – pet godina kasnije” baviti pitanjem funkcionisanja socijalnog kartona u Crnoj Gori.

Socijalni karton - pet godina kasnijeS obzirom na činjenicu da je u januaru 2015. godine uveden informacioni sistem socijalnog staranja, cilj socijalnog kartona jeste usmjeravanje materijalnih davanja onima kojima je pomoć zaista potrebna, povećanje stepena povjerenja građana u sistem socijalne zaštite, ali i racionalizovanje planiranja socijalne politike na način što će se uspostaviti evidencija socijalno ugrožene populacije kroz informacioni sistem.

Upravo bi ovaj sistem trebalo da ubrza rad sistema socijalne pomoći, ali i da onemogući bespravno korišćenje materijalnih davanja.

Ipak, ni dvije godine od uvođenja socijalnog kartona, nisu odagnate sumnje da se izdaci za socijalnu pomoć zloupotrebljavaju u političke svrhe i da pomoć ne stiže do onih kojima je potrebna. A i dalje se dovode u pitanje sveobuhvatnost i tačnost evidencije koju Socijalni karton sadrži.

Prema tome, cilj projekta Instituta Alternativa jeste obezbjeđivanje veće transparentnosti aktivnosti realizovanih tokom uspostavljanja socijalnog kartona, ali i približavanje načina njegove primjene svim građanima i potencijalnim korisnicima sistema socijalne i dječije zaštite.

Između ostalog, pratićemo da li su sve relevantne institucije umrežene i koliko su efikasne u razmjeni podataka; ko ima pristup bazi; za koja sve prava se vodi socijalni karton a za koja ne, i da li, i na koji način, to stvara prostor za buduće zloupotrebe (npr. dobijanje sredstava po dva ili više osnova).

Institut alternativa će nizom aktivnosti nastojati da pod lupu javnosti stavi funkcionisanje i rezultate Socijalnog kartona, ali i da pruži preporuke za rješavanje uočenih problema i poteškoća koje je korišćenje Socijalnog kartona uvelo u crnogorski sistem socijalne i dječije zaštite.

Ovaj projekat je finansijski podržan od strane Komisije sa raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, zahvaljujući čemu nastavljamo sa praćenjem funkcionisanja socijalnog kartona. Podsjećamo da je Institut alternativa 2012. godine objavio publikaciju “Socijalni karton u Crnoj Gori – Obećanje bez pokrića”.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *