Socijalni karton u Crnoj Gori

Projekat “Socijalni karton – informacioni sistem socijalnog staranja” predstavlja namjeru Vlade Crne Gore da stvori jedinstvenu bazu podataka o (potencijalnim) korisnicima prava u sistemu socijalnog staranja i na taj način bolje usmjeri sredstva iz budžetaza ovu oblast, standardizuje postupak odlučivanja o ostvarenju socijalnih prava, smanji zloupotrebe i obezbijedi efikasnije planiranje različitih mjera i programa namijenjenih socijalno ugroženoj populaciji. Od realizacije ovog projekta zavisi ne samo uspješnost reorganizacije rada centara za socijalni rad već i kompletna reforma sistema socijalnog staranja.

Cilj ove analize je da ukaže na očekivane efekte i izazove uspostavljanja informacionog sistema socijalnog staranja i ponudi preporuke za unapređenje dalje realizacije ovog projekta, čemu je djelimično doprinijela i uporedna praksa zemalja u regionu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *