Saopštenje: Odboru za antikorupciju omogućiti članstvo u Nacionalnoj komisiji

Na narednoj sjednici, članovi Odbora za antikorupciju treba da insistiraju da se sastav Nacionalne komisije za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala proširi i na predsjednika ovog skupštinskog radnog tijela.

Odbor za antikorupciju će u srijedu, 27. marta, održati sjednicu, na kojoj će, između ostalog, raspravljati i o mogućim oblicima buduće saradnje Odbora za antikorupciju i Nacionalne komisije.

Članovi Nacionalne komisije imaju pristup svim informacijama značajnim za njen rad. Međutim, trenutno su predsjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet jedini predstavnici Skupštine u ovom savjetodavnom tijelu Vlade, što članove Odbora za antikorupciju dovodi u neravnopravan položaj.

Kako bi prevazišla ovu situaciju, Vlada treba Odlukom o izmjeni odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala da omogući predsjedniku ovog novoformiranog Odbora članstvo u Nacionalnoj komisiji.

Ovako definisan odnos dvaju tijela olakšao bi Odboru za antikorupciju vršenje parlamentarnog nadzora nad obveznicima izvještavanja Nacionalne komisije i praćenje sprovođenja antikorupcijskih mjera, kroz pravovremen pristup neophodnim informacijama.

Na drugoj strani, time bi se stvorio i osnov za unapređenje saradnje Nacionalne komisije i Skupštine, koja od sada nije bila na zadovoljavajućem nivou.

Nisu postojali mehanizmi koji bi na odgovorajući način ispratili razmjenu preporuka i sugestija između ovih institucija. Takođe, nije definisana ni obaveza predstavnika Skupštine da zastupaju stavove svojih radnih tijela.

Novi odbor ima mogućnost da se intenzivnije bavi sistemskim praćenjem borbe protiv korupcije nego i sama Nacionalna komsija, čiji članovi imaju obavezu da se sastanu svega dva puta godišnje. Članovi Odbora zato treba unaprijed da definišu zaljučke, preporuke i eventualne prijedloge koji će u ime ovog radnog tijela biti predstavljeni Nacionalnoj komisiji i da vode evidenciju o njihovoj primjeni.

Više o ovom i drugim pitanjima vezanim za rad Odbor za antikorupciju, čitajte u našem istraživačkom izvještaju Odbor za antikorupciju: Lijek ili placebo?”

Milena MILOŠEVIĆ
Istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *