Odbor za antikorupciju: Lijek ili placebo?

Izmjenama Poslovnika Skupštine Crne Gore, u maju 2012. godine, predviđeno je osnivanje Odbora za antikorupciju kao stalnog radnog tijela. Nadležnosti novog odbora uključuju nadzor i analizu rada državnih organa, institucija, organizacija i tijela u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i razmatranje pitanja i problema u sprovođenju zakona, strategija i akcionih planova u ovoj oblasti, i predlaganje mjera za njihovo unapređenje. Odboru je povjereno i razmatranje predstavki i njihovo upućivanje nadležnim organima.

Jačanje uloge parlamenta i efikasnija borba protiv korupcije i organizovanog kriminala su među ključnim izazovima u pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Osnivanje Odbora zato predstavlja šansu za sveobuhvatniji napredak u reformama, koje zemlja mora da sprovede. Međutim, u cilju što efikasnijeg korišćenja njegovih nadležnosti i prevazilaženja izazova koji se mogu javiti u radu Odbora za antikorupciju, neophodno je definisati pravce njegovog rada i odnos sa drugim odborima i anti-korupcijskim tijelima.

Cilj ovog papira je da ukaže na moguće dileme u radu novog odbora, i da ukaže na poželjna tumačenja njegovih nadležnosti u cilju jačanja ukupne uloge parlamenta u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *