Saopštenje: Građanima Podgorice nedostupne zvanične izborne liste

Ni nepunih dvije nedjelje prije održavanja lokalnih izbora, Izborna komisija Glavnog grada nije objavila liste sa kandidatima za buduće odbornike.

Prema Zakonu o izboru odbornika i poslanika, “Opštinska izborna komisija ima svoju web stranicu na kojoj odmah objavljuje sve akte i podatke od značaja za sprovođenje izbora”.

Međutim, osim odluka o utvrđivanju i proglašavanju izbornih lista od 15. i 30. aprila ove godine, na internet prezentaciji Izborne komisije Glavnog grada nemoguće je pronaći sastav tih lista.

Samim tim, građani ne znaju ko su ljudi koji će zastupati njihove interese u budućnosti i nemaju potpune informacije na osnovu kojih bi na dan izbora trebalo da odluče kome će dati glas.

Zainteresovana javnost je zato prinuđena da se upoznaje sa izbornim listama pretragom medijskih izvještaja, uzimajući u obzir da čak ni sve političke partije nijesu objavile liste na svojim sajtovima.

Podsjećamo, IA je ranije ukazao da sastav izbornih lista, onako kako su one predstavljene u medijima, predstavlja kršenje Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Naime, ovaj Zakon propisuje da državni službenici svoje poslove moraju izvršavati “politički neutralno i nepristrasno, u skladu sa javnim interesom”, i da su dužni da se uzdržavaju od “javnog ispoljavanja svojih političkih uvjerenja”.

Na drugoj strani, pojedina imena i prezimena upućuju na sumnju da su se za buduće odbornike u Podgorici kandidovali i aktuelni pomoćnici ministara.

U međuvremenu, IA se obratio Upravnoj inspekciji Ministarstva unutrašnjih poslova i Etičkom odboru za praćenje primjene Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika, kako bi ove institucije provjerile sastav svih predatih izbornih lista i utvrdile da li su državni službenici svojim eventualnim kandidovanjem na lokalnim izborima prekršili Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o državnoj upravi i Etički kodeks.

“Podsjećamo, Član 10 Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika (“Službeni list CG“, broj 20/12), čiju primjenu prati tijelo kojem ste na čelu, propisuje da su službenici i namještenici dužni da čak ni načinom odijevanja ne izražavaju političku, vjersku ili drugu ličnu pripadnost koja bi mogla da dovede u sumnju njihovu nepristrasnost i neutralnost u vršenju poslova”, piše u inicijativi upućenoj Dubravki Božović, predjsednici Etičkog odbora.

Milena MILOŠEVIĆ
Istraživačica javnih politka

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *