Saopštenje: Provjeriti izborne liste – Službenici ili političari?

Na izbornim listama za lokalne izbore u Podgorici našla su se i imena osoba koje zauzimaju rukovodeće položaje u državnoj upravi, što predstavlja kršenje Zakona o državnim službenicima i namještenicima i ukazuje na još uvijek prisutnu politizaciju državnih organa.

Zaposleni u državnoj upravi ne smiju javno ispoljavati svoju političku pripadnost, što podrazumijeva i to da se ne smiju kandidovati za odbornike u lokalnoj skupštini.

Naime, Zakon o državnim službenicima i namještenicima propisuje da državni službenici svoje poslove moraju izvršavati “politički neutralno i nepristrasno, u skladu sa javnim interesom”, i da su dužni da se uzdržavaju od “javnog ispoljavanja svojih političkih uvjerenja”.

Na drugoj strani, pojedina imena i prezimena na izbornim listama koje su predate Izbornoj komisiji Glavnog grada upućuju na sumnju da su se za buduće odbornike u Podgorici kandidovali i aktuelni pomoćnici ministara.

Institut alternativa (IA) stoga poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je nadležno za praćenje primjene propisa iz oblasti državne uprave, da preduzme odgovarajuće radnje kako bi provjerilo sastav svih predatih izbornih lista i utvrdilo da li su državni službenici svojim eventualnim kandidovanjem na lokalnim izborima prekšili Zakon.

U suprotnom, tolerisanjem prakse da se državni službenici stavljaju na raspolaganje političkim partijama svi napori na profesionalizaciji crnogorske državne uprave bili bi značajno uzdrmani, a Zakon o državnim službenicima i namještenicima obesmišljen.

Svako tumačenje koje osporava činjenicu da time što su se određeni službenici našli na izbornim listama nijesu javno ispoljili svoja politička uvjerenja, bilo bi besmisleno, ne samo sa aspekta propisa koji uređuju crnogorsku državnu upravu, već i sa stanovišta izbornog procesa.

Podsjećamo, Zakon o izboru odbornika i poslanika propisuje da birači imaju pravo da preko medija budu obaviješteni o izbornim programima i aktivnostima podnosilaca izbornih lista, kao i o kandidatima sa izbornih lista.

IA će uputiti i inicijativu Etičkom odboru za praćenje Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika kako bi se utvrdilo da li su kandidovanjem za predstojeće lokalne izbore pojedini državni službenici povrijedili etičke standarde zaposlenih u državnim organima.

Milena MILOŠEVIĆ
Istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *