Saopštenje: Dokle se stiglo u istragama po izvještajima DRI?

Apel Instituta alternativa da Tužilaštvo podijeli sa javnošću nove informacije o napretku u istragama u okviru formiranih predmeta po nalazima Državne revizorske institucije.

Odgovarajući na inicijativu koju smo podnijeli sa četiri partnerske organizacije u junu 2015. godine o tome šta je urađeno povodom osam izvještaja koje im je dostavila Državna revizorska institucija, Tužilaštvo je informisalo da kod pet subjekata revizije nema osnova za pokretanje krivičnog postupka, a da se u vezi sa tri izvještaja još uvijek sprovode istražne radnje. Budući da nisu dostupne nove informacije u vezi sa ovim predmetima, Institut alternativa je ponovo uputio dopis Tužilaštvu sa pitanjima:

  • Kakav je nalaz sudskog vještaka u vezi sa izdatim državnih garancijama tokom 2010. i 2011. godine, koji se u junu prošle godine čekao više od sedam mjeseci?
  • Šta je utvrđeno tokom izviđajnog postupka u vezi sa revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Zavoda za udžbenike i nastavna sredstava za 2012. godinu i da li je Ministarstvo prosvjete dostavilo traženu dokumentaciju?
  • Da li je završena analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2013. godinu?
  • Koje su nove aktivnosti sprovedene u vezi sa ova tri predmeta (broj obavezujućih naloga upućenih policiji za provjere, saslušanih lica, i sl.)?

Uzimajući u obzir da je u međuvremenu Specijalno državno tužilaštvo formiralo još tri predmeta na osnovu nalaza DRI (prihodi budžeta po pitanju koncesionih naknada, finansijski izvještaj ”Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore” i revizija završnog računa budžeta opštine Budva za 2014. godinu), kao i da su podnijete dvije krivične prijave istim povodom (u vezi sa poslovanjem Prijestonice Cetinje i nenamjenskim trošenjem novca za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom), smatramo da zainteresovana javnost treba da bude informisana koliko je istraga u okviru ovih predmeta napredovala. Podsjećamo da je DRI u okviru ovih izvještaja ukazala na višemilionske razlike u predstavljanju kapitala, preusmjeravanje više od 34 miliona eura sredstava za drugu namjenu, neizmirivanje milionskih obaveza iz budžeta, itd.

Najzad, apelujemo na Tužilaštvo da periodično samostalno informiše javnost o rezultatima istraga po nalazima DRI i novoformiranim predmetima po njenim nalazima.

Stevo MUK
Predsjednik Upravnog odbora

Novo: Pročitajte odgovor Tužilaštva na ovaj apel

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *