Predavanje Jovane Marović (prvi blok-čas)

U ponedjeljak, 8. aprila 2013. godine u 18h održan je blok-čas Škole javnih politka.

Dr Jovana Marović imala je izlaganje na dvije teme:

– “Uloga think tank organizacija u kreiranju javnih politika”
– “Uloga državnih i nedržavnih aktera u kreiranju politika na nivou EU”.

O temi (ključne riječi):
Think Tank (pojam, istorijat, klasifikacija, aktivnosti); Ciklus praktične politike; Okvir za djelovanje think tank organizacija u Crnoj Gori; Procedure odlučivanja u EU; Acquis; Lobiranje; Interesne grupe u Briselu; Demokratski deficit.

Dvočasno predavanje održano je u prostorijama PR Centra u Podgorici.

Kratka biografija:

Jovana Marović je doktorirala na odsjeku za međunarodne i evropske studije Fakulteta političkih nauka u Beogradu sa disertacijom „Strukturni problemi demokratije u političkom sistemu Evropske unije“. Na istom fakultetu je i magistrirala i diplomirala radovima „Građanstvo Evropske unije“ i „Evropski parlament“.

Njena gotovo cjelokupna profesionalna i studijska karijera posvećena je procesima evropskih integracija, bilo da je riječ o predavačkoj aktivnosti, istraživačkom radu ili profesionalnom pozivu. Bila je savjetnica za Evropsku uniju u sektoru multilaterale Ministarstva inostranih poslova (2004-2007); savjetnica za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Kabinetu predsjednika Opštine Budva (2007-2008). Od 2010. godine je zaposlena u Institutu alternativa, najprije kao viša saradnica u istraživanju, a potom kao koordinatorka istraživanja.

Uspješno je završila više specijalizovanih diplomatskih programa, uključujući i Diplomatsku akademiju „Gavro Vuković“ Pravnog fakulteta u Podgorici i Ministarstva inostranih poslova. Od marta 2012. godine članica je pregovaračke radne grupe Vlade Crne Gore za poglavlje XXIII – Pravosuđe i temeljna prava – u pripremama za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji.

Publikacija: Think Tank – Uloga nezavisnih istraživačkih centara u razvoju javnih politika

Projekat Škola javnih politka je podržala Komisija za raspodijelu dijela prihoda od igara na sreću a sprovodi ga Institut alternativa u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMI).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *