Policija pogrešno informiše građane o njihovim pravima

Uprava policije pogrešno informiše građane o njihovim pravima prilikom održavanja razgovora povodom organizovanja javnih okupljanja, zbog čega je Institut alternativa uputio inicijativu za ispitivanje ovakvog postupanja Savjetu za građansku kontrolu rada policije

Iz analiziranog uzorka od blizu 400 službenih zabilješki o obavljenim razgovorima u prvoj polovini 2017. godine sa organizatorima javnih okupljanja, Institut alternativa upozorava da se Uprava policije poziva na nevažeći Zakon o javnim okupljanjima, koji mnogo restriktivnije uređuje ovu oblast nego Zakon na snazi.

Naime, organizatorima javnih okupljanja predočeno je da su u obavezi da obezbijede određen broj redara koji bi bio dovoljan za održavanje javnog reda i mira, iako je obaveza obezbjeđivanja redara izbrisana iz važećeg zakona za organizatore javnih okupljanja. Zakon, koji je na snagu stupio 2016. godine, tu obavezu predvidio je samo za organizatore javnih priredbi, odnosno onih okupljanja koja su organizovana radi ostvarivanja prihoda u okviru registrovane privredne djelatnosti.

Dodatno se navodi da je organizator upoznat da se u skladu sa Zakonom okupljanje ne može održati u blizini bolnica i spomenika kulture, na autoputevima, magistralnim, regionalnim i lokalnim putevima, što takođe nije odredba važećeg Zakona.

Navođenjem odredbi koje ne postoje u važećem Zakonu, Uprava policije je pogrešno informisala građane o svojim pravima i obavezama, prikazujući opseg prava građana manjim, a opseg obaveza većim nego što to zapravo Zakon nalaže.

Podsjećamo da je upravo ”lokacija pogodna za javno okupljanje” bila jedna od spornih argumenata koje Ministarstva unutrašnjih poslova želi da unese u izmjene zakona, uvodeći tako zabranu mirnih okupljanja na saobraćajnicama, dok je Institut alternativa u više navrata posljednih mjeseci tvrdio da bi takvo djelovanje bilo protivno Ustavu i međunarodnim standardima.

Uzimajući u obzir činjenicu da postoji mogućnost da samo nemarom ovaj obrazac nije ispravljen tako da odgovara novom zakonu, podsjećamo i da svako propuštanje radnje koja onemogućava građanina ili pravno lice u ostvarivanju prava koja im po zakonu pripadaju predstavlja osnov za disciplinsku odgovornost službenika.

Institut alternativa poziva Upravu policije da u narednom periodu građane prilikom razgovora o planiranju javnog okupljanja informišu shodno važećem zakonu, pravilno im pružajući informacije o tome šta su njihova prava, a šta obaveze.

Aleksandra Vavić
Istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *