Milena Milošević

Istraživačica javnih politika

Milena Milošević radi u Institutu alternativa od jula 2012. godine, kao istraživačica prvenstveno u oblasti reforme javne uprave. Međutim, u svakodnevnom radu pruža i podršku u prikupljanju sredstava i u sveukupnom komuniciranju rada naše organizacije. Milena je koordinatorka projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!”, koji finansira Evropska unija a čija osnovna komponenta je monitoring reforme javne uprave u Crnoj Gori. Milenino prethodno radno iskustvo uključuje dvije godine novinarskog rada za Balkansku mrežu istraživačkih novinara (BIRN), stažiranje u Helenskom centru za evropske studije, i volonterski i honorarni rad za Centar za istraživačko novinarstvo u Srbiji. U maju i junu 2014. godine, provela je mjesec dana kao gostujuća istraživačica u Njemačkom savjetu za spoljne odnose (DGAP), uz finansijsku podršku Evropskog fonda za Balkan u okviru programa obuke usmjerenog na jačanje kapaciteta istraživačkih centara u regionu (TRAIN). Milena je magistrirala političke nauke na Univerzitetu u Atini (studije Jugoistočne Evrope). Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Autorka je brojnih publikacija Instituta alternativa, kao što su: Javne finansije i odgovornost uprave: Šta štiti Zaštitnik?, Back to Basics: Re-affirming the Rule of Law in the Western Balkans, Profesionalizacija rukovodnog kadra u Crnoj Gori: Između države i politike, Monitoring izvještaj: Zapošljavanje i napredovanje u državnim organima u 2014. godini. Tokom 2013. godine, bila je angažovana i kao lokalna ekspertkinja pri izradi studije Evropskog parlamenta o medijskim slobodama i pluralizmu na Zapadnom Balkanu. Učesnica je i govornica na brojnim konferencijama u zemlji i inostranstvu.

Kontakt: milena@institut-alternativa.org