Ivana Bogojević

Istraživačica javnih politika

Ivana radi u IA, od novembra 2014, kao istraživačica javnih politika u oblasti odgovornih javnih finansija. U svom radu bavi se lokalnim budžetima, prateći odgovornost lokalnih samouprava u ovoj oblasti. Kroz projektne aktivnosti bavila se radom Državne revizorske institucije sa fokusom na jačanje njenih kapaciteta, posebno u komunikaciji sa civilnim društvom.

Jedna je od autorki studije o Slobodi okupljanja u Crnoj Gori, u okviru projekta Monitoring slobode okupljanja na Zapadnom Balkanu, studije “Monitoring vladavine prava u Crnoj Gori“, u okviru projekta Monitoring i evaluacija vladavine prava na Zapadnom Balkanu, kao i studije “Procjena integriteta Policije u Crnoj Gori“, u okviru projekta Puls integriteta i poverenja policija na Zapadnom Balkanu: POINTPULSE. Urednica je portala Moj grad.

Uspješno je pohađala trening pod nazivom “Kreiranje javnih politika i javno zastupanje“ u organizaciji CRNVO-a. Stručno osposobljavanje obavila je u Fondaciji za promovisanje nauke – PRONA, nakon završenih specijalističkih studija na Fakultetu političkih nauka, smjer Međunarodni odnosi. Tokom studija je bila član, a potom i predsjednica studentske organizacije MAPSS (Montenegrin Association of Political Science Students) i član redakcije prvog studentskog portala u Crnoj Gori, Tragom.me. Pod pokroviteljstvom Asocijacije integriteta (čiji je bila član) Fondacije otvoreno društvo (Open Society Fondation), kao i NVO CeMI jedna je od autorki studije “Akademska prevara – Kako izaći iz začaranog kruga?”

Kontakt: ivana@institut-alternativa.org