Novo istraživanje Instituta alternativa

Tokom naredna tri mjeseca istraživački tim IA radiće na izradi komparativne studije o modelima unutrašnje kontrole policije u tri izabrane EU zemlje.

Misija OSCE u Crnoj Gori

Uz podršku OSCE Misije u Crnoj Gori, IA započinje rad na novoj analizi čiji je opšti cilj da doprinese transformaciji crnogorske policije u profesionalnu policijsku službu koja uživa povjerenje i poštovanje svojih građana. Unaprjeđenje mehanizama unutrašnje kontrole policije direktno utiče na unapređenje odgovornosti pripadnika policije. Komparativna studija o mehanizmima unutrašnje kontrole policije daće detaljan prikaz kontrolnih mehanizama (modus operandi) i instrumenata za efikasno detektovanje i preveniranje zloupotreba u tri odabrane EU zemlje, kao i analizu izazova i mogućnosti za unapređenje funkcionisanja unutrašnje kontrole policije. Na bazi ovog istraživanja biće formulisane konkretne preporuke za reformu crnogorskog modela kojima će IA uticati na Vladinu politiku u ovoj oblasti. „Borba protiv korupcije u sopstvenim redovima“ jedan od segmenata Vladinog Akcionog plana za poglavlje 23 “Pravosuđe i temeljna prava” sa mjerama koje se odnose na jačanje uloge unutrašnje kontrole policije a čija je realizacija u toku.

Ova analiza jedna je od aktivnost IA u programskoj oblasti „Bezbjednost i odbrana“čiji je cilj unapređenje funkcionalnosti i jačanje integriteta, odnosno dobrog upravljanja, u oblasti odbrane i bezbjednosti. U tom cilju, posebnu pažnju posvećujemo demokratskoj i civilnoj kontroli – parlamentarnom nadzoru, unutrašnjoj kontroli, građanskoj i sudskoj kontroli zakonitosti rada u ovom sektoru, kao i onoj koju vrše nezavisne institucije.

Povezane vijesti:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *