Naš rad u radnim grupama

Četiri predstavnika IA članovi su radnih grupa za izradu predloga zakona i analiza ključnih za unapređenje stanja u oblasti upravnih inspekcija, javnih nabavki, unutrašnje kontrole policije i državne revizije.

Nakon istraživačkog i analitičkog rada i objavljivanja naših analiza, aktivno radimo na zastupanju preporuka za unapređenje stanja u našim programskim oblastima. Sa ciljem da što više naših predloga postane dio javnih politika, a u skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list Crne Gore“, broj 7/12), nakon javnog poziva državnih organa, iskazali smo interesovanje za rad u radnim grupama čiji mandat se odnosi na pitanja koja su bila predmet našeg dosadašnjeg rada.

Programska oblast „Javna uprava“, podoblast: upravne inspekcije:

  • Za člana radne grupe za izradu Predloga zakona o upravnoj inspekciji imenovan je Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora IA;

Programska oblast „Javne finansije“, podoblast: javne nabavke:

  • Za članicu radne grupe za utvrđivanje metodologije analize rizika u vršenju kontrole sa ciljem proaktivnog djelovanja u prevenciji i ranom otkrivanju koruptivnih radnji i drugih djela sa obilježjima korupcije u postupcima javnih nabavki imenovana je dr Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u IA;

Programska oblast „Javne finansije”, podoblast: državna revizija:

Za člana radne grupe za izradu predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji imenovan je Marko Sošić, istraživač javnih politika u IA.

Programska oblast „Bezbjednost i odbrana“, podoblast: unutrašnja kontrola policije:

  • Za članicu radne grupe za izradu funkcionalne analize sa presjekom postojećeg stanja primjene mehanizama unutrašnje kontrole, strukture, i administrativnih kapaciteta Uprave policije, Poreske uprave i Uprave carina imenovana je Dina Bajramspahić, istraživačica javnih politika u IA.

Na javnih poziv za imenovanje člana iz reda predstavnika nevladinih organizacija, IA je bio jedina prijavljena organizacija. Institut takođe ima svog predstavnika u Radnoj grupi za pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava (dr Jovana Marović), kao i poglavlje 32 – Finansijska kontrola (Marko Sošić).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *