Neubjedljivo tumačenje političke nepristrasnosti u državnoj upravi

Odgovori na inicijative koje je Institut alternativa uputio Etičkom odboru i Upravnoj inspekciji u vezi sa kandidovanjem državnih službenika na lokalnim izborima upućuju na pasivnost ovih institucija i na nedorečenost pravnih propisa kojima se reguliše politička nepristrasnost zaposlenih u državnoj upravi.

Etički odbor i Upravna inspekcija mišljenja su da kandidovanjem za lokalne odbornike državni službenici ne krše Zakon o državnim službenicima i namještenicima, koji propisuje da su oni dužni da se uzdržavaju od javnog ispoljavanja svojih političkih uvjerenja.

Obije institucije smatraju da se ova odredba odnosi samo na period radnog vremena državnih službenika, i da bi ograničavanje njihovog prava da se kandiduju na izborima bilo suprotno Ustavu, koji u Članu 45 propisuje da pravo da bude biran i da bira ima državljanin Crne Gore, koji je navršio 18 godina života i ima najmanje dvije godine prebivališta u Crnoj Gori.

Međutim, Etički odbor u svom odgovoru priznaje da Članom 9 Stav 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima nije do kraja precizirano da li je državni sluzbenik dužan da se uzdržava od javnog ispoljavanja političkih uvjerenja u svakoj prilici ili samo tokom vršenja poslova.

Samim tim, smatra Etički odbor, ova norma se moze tumačiti u skladu sa Članom 45 Ustava.

Institut alternativa smatra da je ovakvo tumačenje Zakona pogrešno, jer u uporednoj praksi, uz svo uvažavanje univerzalnog biračkog prava, javni funkcioneri i rukovodioci u državnoj upravi često moraju da zamrznu ili napuste funkciju kako bi se kandidovali na izborima.

Takodje, iako Upravna inspekcija smatra da bi ograničavanje Ustavom zagarantovanog prava zakonom bilo neustavno, Institut alternativa podsjeća da je izbornim zakonom policijskim službenicima i službenicima Agencije za nacionalnu bezbjednost vec ograničeno pravo da na bilo koji način učestvuju u izbornoj kampanji.

Otud, odgovore dvaju institucija smatramo neubjedljivim. U krajnjem, oni pokazuju nedorečenost pravnih propisa kojima se reguliše politička nepristrasnost državnih službenika kao jedan od glavnih principa profesionalizacije državne uprave, ali i nedovoljnu međusobnu usklađenost crnogorskih pravnih propisa.

Takođe, IA izražava žaljenje što se ni Upravna inspekcija ni Etički odbor nijesu pozabavili našim zahtjevom da se ispita da li su državni službenici izvršili težu povredu svojih dužnosti izražavanjem političkih uvjerenja tokom vršenja poslova, naročito u svijetlu medijskih izvještaja koji ukazuju na to da su određeni službenici i javni funkcioneri učestvovali u kampanji tokom radnog vremena.

Odgovor Etičkog odbora

Odgovor Upravne inspekcije

Milena Milošević

Istraživačica javnih politika

Vezani postovi:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *