IA na završnoj regionalnoj konferenciji u okviru SELDI projekta

Milena Milošević, naša istraživačica, učestvovala je na regionalnoj konferenciji o borbi protiv korupcije koju je organizovala SELDI mreža u Skoplju 29. i 30. septembra.

Milena je govorila na panelu o izgradnji institucija i efikasnosti javne uprave.

“Crna Gora je možda napredovala više od drugih zemalja Zapadnog Balkana u pregovorima sa Evropskom unijom, ali priča o kompetencijama i efikasnosti naše uprave nije priča naročitog uspjeha”, kazala je ona, podsjećajući na visoke troškove koji se plaćaju iz državnog budžeta zbog grešaka organa uprave.

Ona je podsjetila na ranije preporuke IA o važnosti donošenja posebnih okvirnih kompetencija i unapređenja mjerenja učinka zaposlenih u administraciji.

“Ipak, moram da priznam da se ovi zahtjevi, iako neophodni, čine prezahtjevnim u crnogorskom kontekstu, u okviru kojeg se mi i dalje borimo sa najelementarnijim izazovima profesionalizacije i depolitizacije javne uprave”, dodala je Milena, uz naglasak da su u skorijem periodu zabilježena dva slučaja poslanika u crnogorskom parlamentu koji su paralelno sačuvali pozicije javnih službenika.

“Ova povreda podjele vlasti ilustruje način na koji je crnogorska država zarobljena od strane partije koja vlada neprekidno od 1989. godine”.

Na konferenciji je istaknuto da su ključne prepreke efikasnijoj borbi protiv korupcije u regionu netransparentno finansiranje političkih partija, prijavljivanje i zaplena imovine, sukob interesa, teškoće u utvrđivanju odgovornosti pravnih lica, nedostatak nezavisnosti i proaktivnosti institucija, preveliki formalizam u zakonodavnoj aktivnosti i tumačenju zakona, i neefikasni “meki”, preventivni mehanizmi za borbu protiv korupcije.

Milena je podsjetila da Crna Gora ima najmlađu Agenciju za sprječavanje korupcije u regionu, koja je počela sa radom prvog januara.

“Početkom ove godine, objavili smo papir čiji naslov kaže Srećna Nova Agencija, i to je manje-više ono što do sada imamo: još jednu navodno nezavisnu instituciju kojoj nedostaje proaktivnost u provjeri imovinskih kartona, unapređenju transparentnosti finansiranja političkih partija ili utvrđivanja sukoba interesa”.

SELDI (Southeast Europe Leadership for Development and Integrity) je koalicija osnovana sa ciljem jačanja regionalne borbe protiv korupcije i unapređenja dobrog upravljanja. Koalicija je osnovana u novembru 2012. godine, od strane 17 organizacija civilnog društva iz 9 zemalja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *