Infografik: Javne nabavke 2023

Vlada Crne Gore je na 34. sjednici usvojila Izvještaj o javnim nabavkama za 2023. godinu. Kao i ranijih godina, izdvojili smo ključne podatke za prikaz opšteg stanja i trendova u oblasti javnih nabavki.

MUP četvrtu godinu bez kadrovskog plana

Još uvijek nemamo precizne podatke o broju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije, kao ni podatke o planiranim zapošljavanjima i projekcije o broju onih koji će otići u penziju.

Vlada je prošlog petka usvojila Djelimični kadrovski plan za organe državne uprave i službe Vlade Crne Gore za 2024. godinu, ali on ne uključuje i kadrovski plan za Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je 2019. godine poslednji put pripremilo kadrovski plan. Kadrovski plan je osnov za sprovođenje konkursa i oglasa za popunu radnih mjesta.

Ovo je četvrta godina kako MUP ne ispunjava zakonsku obavezu pripreme ovog dokumenta, a čiji se nacrt priprema istovremeno kad i Zakon o budžetu, a usvaja 30 dana nakon usvajanja budžeta.

Još početkom decembra prošle godine smo podsjetili MUP na ovu obavezu, a u januaru ukazali na to da bez kadrovskog plana nema preciznih podataka o kadrovima.

Djelimični kadrovski plan koji je usvojila Vlada za ovu godinu je dostupan na ovom linku.

Vodič za sprovođenje: Smjernice OECD za borbu protiv korupcije i jačanje integriteta u državnim preduzećima

Vodič za sprovođenje OECD smjernica za borbu protiv korupcije i jačanje integriteta u državnim preduzećima ima za cilj da podrži državu u sprovođenju odredbi koje su sadržane u Smjernicama za borbu protiv korupcije i integritet u državnim preduzećima. Vodič je izrađen na osnovu istraživanja i iskustava Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), a Institut alternativa ga je preveo na crnogorski jezik.

OECD vodič za sprovođenje Smjernica uključuje konkretne korake koje treba preduzeti kako bi se smanjili rizici od korupcije. To uključuje jačanje internih kontrola, promovisanje integriteta u državnim preduzećima, aktivno uključivanje civilnog društva, medija i šire javnosti u procese nadzora i izvještavanja. Vodič takođe pruža odgovore na pitanja o Smjernicama i kroz primjere drugih zemalja ukazuje na različite načine na koje se Smjernice mogu primijeniti u praksi.

Vodič za sprovođenje pokriva četiri stuba Smjernica za borbu protiv korupcije i integritet u državnim preduzećima i sadrži detaljne preporuke OECD-a, koje uključuju jačanje transparentnosti u radu državnim preduzeća, postavljanje jasnih ciljeva i očekivanja od strane države. Preporuke da država treba da bude aktivni vlasnik, da koristi svoje pravo da postavlja upravu koja će raditi u najboljem interesu preduzeća i javnosti. Promovisanje integriteta kroz uspostavljanje jasnih politika i procedura za uočavanje i upravljanje rizicima od korupcije, uključujući obuku zaposlenih i uspostavljanje mehanizama za prijavu nepravilnosti. Vodič takođe sadrži proporuke za uspostavljanje i održavanje efektivnih mehanizama odgovornosti i kontrole, uključujući unutrašnju i eksternu reviziju.

Kao i Smjernice, Vodič za sprovođenje smjernica za borbu protiv korupcije i jačanje integriteta u državnim preduzećima predstavlja koristan alat za donosioce odluka, upravljački i rukovodeći kadar državnih preduzeća (odbor direktora, izvršne direktore i rukovodioce sektora), kao i za sve zainteresovane strane koje teže unapređenju integriteta i borbi protiv korupcije u javnom sektoru.

Smjernice za borbu protiv korupcije i jačanje integriteta u državnim preduzećima

OECD smjernice za borbu protiv korupcije i jačanje integriteta u državnim preduzećima su međunarodni instrument koji pruža državi, u njenoj ulozi vlasnika preduzeća, sveobuhvatan pristup usmjeren na podršku u borbi protiv korupcije, jačanje transparentnosti, kao i odgovornosti državnih preduzeća. Smjernice su razvijene na osnovu istraživanja i iskustava Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), a Institut alternativa ih je preveo na crnogorski jezik.

Smjernice pružaju okvir za prevenciju korupcije i jačanje integriteta kroz niz preporuka koje obuhvataju različite aspekte upravljanja državnim preduzećima. Cilj je unaprijediti praksu korporativnog upravljanja, smanjiti rizik od korupcije i obezbijediti odgovorno vlasništvo od strane države.

Korupcija i nedostatak integriteta u državnim preduzećima predstavljaju značajne rizike, naročito u sektorima od visokog rizika poput infrastrukture i prerađivačke industrije. Državna preduzeća imaju ključnu ulogu u ekonomiji mnogih zemalja, te je transparentan i učinkovit rad ovih preduzeća ključan za očuvanje povjerenja građana u javne institucije. OECD smjernice preporučuju da vlade implementiraju jasne politike za upravljanje rizicima od korupcije u javnim preduzećima. Ovo uključuje uspostavljanje integrisanih sistema za upravljanje rizicima, promociju interne kontrole i etičkih mjera, te osiguranje nezavisnosti organa nadležnih za odlučivanje u državnim preduzećima.

Država treba da preuzme aktivnu ulogu u upravljanju javnim preduzećima, sa jasnim fokusom na integritet i borbu protiv korupcije. Ovo uključuje transparentnost u postupcima imenovanja i nadzora nad radom preduzeća. Javna preduzeća i država moraju uspostaviti mehanizme odgovornosti i kontrole, uključujući mjere za istrage i krivično gonjenje slučajeva korupcije. Takođe, važno je omogućiti doprinos civilnog društva, javnosti, medija i poslovne zajednice u jačanju integriteta državnih preduzeća.

Parlamentarna diplomatija: Regionalna saradnja kroz pojačan parlamentarni dijalog

Na Samitu Berlinskog procesa održanom 10. novembra 2020. u Sofiji, lideri zapadnobalkanske šestorke (WB6), Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, podržali su Akcioni plan za Zajedničko regionalno tržište (CRM) 2021-2024 i Akcioni plan za Zelenu agendu 2021-2030.

Na osnovu izvještaja o implementaciji RCC-a i desk istraživanja sprovedenog u periodu od novembra 2023. godine, Institut alternativa ima uvid u trenutni nivo implementacije akcionih planova u Crnoj Gori. U cilju prikupljanja relevantnih podataka, istraživanje je obuhvatilo konsultovanje ministarstva, civilnog društva i međunarodnih organizacija.

Koji je trenutni nivo implementacije akcionih planova i šta se sve postiglo u oblastima regionalnog digitalnog područja i dekarbonizacije, možete vidjeti u našem monitoring izvještaju.