Počeo je WeBER 3.0

U periodu od 1. februara 2023. godine do 31. jula 2026. godine, mreža Think for Europe (Institut za evropske politike – SkopljeInstitut za demokratiju i medijaciju – TiranaInstitut alternativa – PodgoricaGrupa za pravne i političke studije – GPPS PrištinaVanjskopolitička inicijativa – VPI Sarajevo) će sprovoditi projekat Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za refomisanu javnu upravu (WeBER 3.0) kojim će koordinisati Centar za evropske politike u saradnji sa partnerom na evropskom nivou, Centrom za istraživanje javne uprave (KDZ) iz Beča. Ovaj projekat je nastavak rada na jačanju participativne demokratije omogućavanjem efektivnog učešća organizacija civilnog društva (OCD) sa Zapadnog Balkana (ZB) i podržavanjem što većeg angažovanja građana u praćenju rezultata procesa reforme javne uprave (PAR) na svim nivoima, u skladu sa zahtjevima Evropske unije (OECD/SIGMA principima).

WeBER 3.0 će, kao i prethodna dva projekta (WeBER 2.0 i WeBER) u fokusu staviti ulogu civilnog društva u izgradnji zdravih demokratija i raditi na osnaživanju OCD da postanu pouzdan partner vladama u procesu pristupanja EU. Osiguravajući kontinuitet u procjeni napretka reformi koje sprovode lokalne organizacije civilnog društva, WeBER 3.0 i njegov najvažniji proizvod, Regionalni PAR Monitor, nastaviće da usmjerava vlade u regionu na putu ka njihovom uspješnom članstvu u Uniji. OCD, opremljene dokazima i znanjem zauzimaju centralno mjesto na evropskom putu i u regionu i osiguravaju da vlade ne sprovode reformske procese samo radi članstva u EU, već radi poboljšanja života građana.

Projekat će takođe doprineti sveukupnoj regionalnoj saradnji omogućavanjem dijaloga između OCD-a i vlada na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou, oslanjajući se na uspostavljenu WeBER platformu, koja će biti dodatno unaprijeđena uključivanjem predstavnika poslovne zajednice.

Glavni međunarodni partneri tokom WeBER 3.0 ostaće SIGMA/OECD i Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA). Takođe, glavne institucije (ministarstva/kancelarije) zadužene za koordinaciju reforme javne uprave u svakoj zemlji nastaviće da obavljaju ulogu saradnika na projektu i u trećoj fazi inicijative.

Opšti cilj WeBER 3.0 je da dodatno osnaži OCD da doprinesu transparentnijoj, otvorenijoj, odgovornijoj administraciji koja će biti usredsređena na građane, a time i administraciji koja je usklađenija sa EU u regionu Zapadnog Balkana.

Implementaciju treće faze WeBER inicijative, kao što je bio slučaj i sa prethodne dvije (WeBER 2015-2018 i WeBER 2.0 2019-2023), će najvećim dijelom finansirati Evropska komisija.

Za više informacija, posjetite www.par-monitor.org.

Ni klijent, ni gazda! Ka većoj otpornosti na politički klijentelizam i korupciju pri zapošljavanju u javnom sektoru

Zapošljavanje u javnom sektoru je normativno zapuštena oblast, što dovodi do toga da su razni oblici nekonkurentnog zapošljavanja, koje nije zasnovano na zaslugama, pravilo u praksi, a ne izuzetak. Čak i u onim podsektorima, koji su bili pod većom lupom Evropske komisije i civilnog društva, pravila su toliko labava, a kriterijumi toliko niski, da nema garancija da će biti zaposlene osobe koje posjeduju neophodna znanja i vještine iz date oblasti.

Rijetka zelena polja, tj. ispunjenost osnovnih preduslova za sprečavanje neprimjerenih uticaja koje smo prepoznali, nisu dovoljna za suštinske pomake u ovoj oblasti, koji su prijeko potrebni i na koje konstantno upozorava i Evropska unija.

Čak i kad postoji kakvo-takvo testiranje, nema obaveze da se odaberu najbolje rangirani kandidati i kandidatkinje, što dovodi u pitanje svrsishodnost procedura koje prethode krajnjoj odluci o zasnivanju radnog odnosa. Obaveza javnog oglašavanja radnih mjesta u privrednom društvu, javnoj ustanovi i drugoj javnoj službi je postavljena uz brojne izuzetke, u koje spadaju i produžavanje ugovora o radu i preuzimanje zaposlenih. S obzirom na to da je obavezno trajanje javnog oglasa samo tri dana u ustanovama, preduzećima i pojedinim agencijama, ono definitivno nije garancija konkurentnosti popune radnih mjesta.

Više čitajte u našoj analizi, dok su detaljni nalazi dostupni na našoj mapi rizika od neprimjerenih uticaja i korupcije pri zapošljavanju u javnom sektoru, dostupnoj na linku.

Radionica o modelu faznog pristupanja EU

Dvodnevna radionica koja je okupila partnere iz regiona i Brisela održana je prošle nedjelje u Beogradu u organizaciji Centra za evropske politike (CEP).

Predstavnice Instituta alternativa, Milena Muk i Dragana Jaćimović su učestvovale u dvodnevnoj radionici čija je svrha bila diskusija o dokumentima proizvedenim u okviru inicijative o daljem razvoju modela faznog pristupanja EU.

Glavni cilj radionice bio je da se dalje razvije model faznog pristupanja razmatrajući perspektive svih projektnih partnera. U tu svrhu predstavljeni su nacrti nacionalnih papira o primjeni modela u svakoj od zemalja Zapadnog Balkana, o kojima je diskutovano na radionici.

Radionica je dodatno omogućila stručnjacima da se lično upoznaju, prezentuju svoje ideje i diskutuju o različitim temama, u namjeri da se nacionalni papiri dodatno unaprijede. Tokom posebnih sesija obrađene su teme od posebnog interesa za sve zemlje regiona.

Ovu inicijativu Institut alternativa implementira zajedno sa Centrom za evropske politike (CEP) iz Beograda, Centrom za studije evropske politike iz Brisela (CEPS), Vanjskopolitičkom inicijativom iz Sarajeva, Institutom za evropsku politiku (EPI) iz Skoplju uz podršku Fondacije za otvoreno društvo (OSF).