Počeo je WeBER 3.0

U periodu od 1. februara 2023. godine do 31. jula 2026. godine, mreža Think for Europe (Institut za evropske politike – SkopljeInstitut za demokratiju i medijaciju – TiranaInstitut alternativa – PodgoricaGrupa za pravne i političke studije – GPPS PrištinaVanjskopolitička inicijativa – VPI Sarajevo) će sprovoditi projekat Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za refomisanu javnu upravu (WeBER 3.0) kojim će koordinisati Centar za evropske politike u saradnji sa partnerom na evropskom nivou, Centrom za istraživanje javne uprave (KDZ) iz Beča. Ovaj projekat je nastavak rada na jačanju participativne demokratije omogućavanjem efektivnog učešća organizacija civilnog društva (OCD) sa Zapadnog Balkana (ZB) i podržavanjem što većeg angažovanja građana u praćenju rezultata procesa reforme javne uprave (PAR) na svim nivoima, u skladu sa zahtjevima Evropske unije (OECD/SIGMA principima).

WeBER 3.0 će, kao i prethodna dva projekta (WeBER 2.0 i WeBER) u fokusu staviti ulogu civilnog društva u izgradnji zdravih demokratija i raditi na osnaživanju OCD da postanu pouzdan partner vladama u procesu pristupanja EU. Osiguravajući kontinuitet u procjeni napretka reformi koje sprovode lokalne organizacije civilnog društva, WeBER 3.0 i njegov najvažniji proizvod, Regionalni PAR Monitor, nastaviće da usmjerava vlade u regionu na putu ka njihovom uspješnom članstvu u Uniji. OCD, opremljene dokazima i znanjem zauzimaju centralno mjesto na evropskom putu i u regionu i osiguravaju da vlade ne sprovode reformske procese samo radi članstva u EU, već radi poboljšanja života građana.

Projekat će takođe doprineti sveukupnoj regionalnoj saradnji omogućavanjem dijaloga između OCD-a i vlada na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou, oslanjajući se na uspostavljenu WeBER platformu, koja će biti dodatno unaprijeđena uključivanjem predstavnika poslovne zajednice.

Glavni međunarodni partneri tokom WeBER 3.0 ostaće SIGMA/OECD i Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA). Takođe, glavne institucije (ministarstva/kancelarije) zadužene za koordinaciju reforme javne uprave u svakoj zemlji nastaviće da obavljaju ulogu saradnika na projektu i u trećoj fazi inicijative.

Opšti cilj WeBER 3.0 je da dodatno osnaži OCD da doprinesu transparentnijoj, otvorenijoj, odgovornijoj administraciji koja će biti usredsređena na građane, a time i administraciji koja je usklađenija sa EU u regionu Zapadnog Balkana.

Implementaciju treće faze WeBER inicijative, kao što je bio slučaj i sa prethodne dvije (WeBER 2015-2018 i WeBER 2.0 2019-2023), će najvećim dijelom finansirati Evropska komisija.

Za više informacija, posjetite www.par-monitor.org.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *