Farsa u Skupštini

Odbor podržao Jelića, a sakrio dokumentaciju kandidata

Nakon što se skoro sedam godina čekalo na imenovanje nedostajućeg člana Senata, danas su članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, u saglasju i bez predstavnika opozicije, predložili Zorana Jelića za ovu funkciju.

Institut alternativa je naprije apelovao na članove Odbora da diskvalfikuju Jelićevu prijavu, a onda smo poslanicima uputili i dokumentaciju za koju smatramo da će im pomoći da donesu pravilnu odluku:

Transkript Jelićevih izjava o zloupotrebi progama Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) za kupovinu glasova (afera Snimak);

Izvještaj o reviziji ZZZ, u kojem je DRI Zoranu Jeliću dala negativno mišljenje na način na koji je vodio tu instituciju;

Dokumentaciju koja dokazuje da je Jelić godinama kršio zakon tako što je u isto vrijeme bio i poslanik i državni službenik, uz punu platu (sa dodacima) i od Zavoda i od Skupštine.

Institut alternativa je od Skupštine tražio kopije pristiglih prijava na konkurs, uz sve dokaze i dokumentaciju koju su kandidati dostavili. Smatramo da je neohodno da postupci imenovanja koje Skupština sprovodi, posebno kada se radi o stalnim funkcijama, moraju biti potpuno transparentni, a javnosti biti dozvoljen pristup cjelokupnoj dokumentaciji koja čini prijavu kandidata. Međutim, Skupština je pribjegla testu štetnosti i odbila pristup informacijama, smatrajući da bi njihovo objavljivanje „moglo izazvati štetne posljedice po rad i odlučivanje Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, koje su od većeg značaja od interesa javnosti da zna“.

Vladajuća koalicija nije učinila ni najmanji napor da se predloži kandidat koji bi bio prihvatljiv stručnoj javnosti i bez mrlja u pogledu integriteta. Nakon što su zauzeli Odbor kojim tradicionalno predsjedava opozicija (upravo jer mu je ključna svrha kontrola i nadzor rada uprave), vladajuća koalicija nam je jasno pokazala koliko drži do snažne i moćne DRI.

Ovakav potez vladajuće koalicije tumačimo kao namjeru da se zaustavi reformski rad DRI, a da se dodatno smanje njeni kapaciteti da objektivno i nezavisno sagledava zloupotrebe, neracionalnosti i nezakonitosti u radu javne uprave.

Imenovanje Jelića u Senat DRI je udar na nezavisnost i integritet vrhovne revizorske institucije, čiji je zadatak da čuva budžet od zloupotreba kojima je upravo Jelić godinama pribjegavao.

Stevo Muk
Predsjednik Upravnog odbora

Opozicija branila javni interes, a DPS dao 3.697 m2 za tri privilegovane NVO

Pozdravljamo odluku devetnaest (19) opozicionih odbornika koji su juče u Skupštini Glavnog grada Podgorica zatražili da se sa dnevnog reda skine predlog odluke o ustupanju 3.697 m2 gradskog zemljišta za izgradnju tzv. Kuće građanskog društva. Riječ je o projektu iz kojeg stoje tri nevladine organizacije – Građanska alijansa (GA), Centar za demokratsku tranziciju (CDT) i FAKT.

Opozicioni odbornici su jedinstveno glasali za skidanje ove tačke sa dnevnog reda, jer se nisu stekli uslovi da se imovina Glavnog grada raspodjeljuje na zakonom utvrđen način, po jasnim kriterijumima i u proceduri koja pruža jednake šanse za sve NVO. Opozicioni odbornici su podržali skidanje ove tačke dnevnog reda odgovarajući na zahtjev koji smo im nedavno uputili što je odgovoran pristup raspolaganju javnim resursima i mi to pozdravljamo.

Ipak, odbornici vladajuće većine su donijeli odluku o ustupanju 3.697 m2 zemljišta, ostvarujući na taj način projekat na koji je potpis stavio Milo Đukanović, u ime Vlade, i Ajša Hadžibegović, razvojna direktorica Građanske Alijanse, u ime Fondacije koju su osnovali CDT, Građanska Alijansa i FAKT. Do sada nije zabilježen takav oblik raspolaganja državnom imovinom, niti tako flagrantan vid favorizovanja grupe od tri NVO, a uz zaobilaženje fer i transparentnih procedura, odnosno direktnu državnu intervenciju u razvoj autonomnog NVO sektora.

Fondacija tri nevladine organizacije – Građanska alijansa, CDT i FAKT, pod ovakvim okolnostima dobija 3.697 m2 urbanizovanog zemljišta, uz oslobađanje od komunalija, što vrijednost ukupnog državnog ulaganja može dovesti do oko 950.000 EUR. Pristajanje ovih NVO na ovaj aranžman, oduzima kredibilitet i mogućnost pozivanja na odgovornost i transparentnost, odnosno nanosi ogromnu štetu NVO sektoru.

Podsjećamo da Vlada i Glavni grad godinama odbijaju da donesu Uredbu o kriterijumima i postupku davanja prostora i imovine u državnom vlasništvu na korišćenje nevladinim organizacijama, kršeći Strategiju razvoja NVO, ali i preporuke Evropske komisije. Sada imamo dokaz da je interes vlasti da kreira paralelni NVO sektor, jači od javnog interesa odgovornog raspolaganja državnom imovinom i omogućavanja pluralizma djelovanja različitih aktera.

Stevo Muk
Predsjednik Upravnog odbora