Opozicija branila javni interes, a DPS dao 3.697 m2 za tri privilegovane NVO

Pozdravljamo odluku devetnaest (19) opozicionih odbornika koji su juče u Skupštini Glavnog grada Podgorica zatražili da se sa dnevnog reda skine predlog odluke o ustupanju 3.697 m2 gradskog zemljišta za izgradnju tzv. Kuće građanskog društva. Riječ je o projektu iz kojeg stoje tri nevladine organizacije – Građanska alijansa (GA), Centar za demokratsku tranziciju (CDT) i FAKT.

Opozicioni odbornici su jedinstveno glasali za skidanje ove tačke sa dnevnog reda, jer se nisu stekli uslovi da se imovina Glavnog grada raspodjeljuje na zakonom utvrđen način, po jasnim kriterijumima i u proceduri koja pruža jednake šanse za sve NVO. Opozicioni odbornici su podržali skidanje ove tačke dnevnog reda odgovarajući na zahtjev koji smo im nedavno uputili što je odgovoran pristup raspolaganju javnim resursima i mi to pozdravljamo.

Ipak, odbornici vladajuće većine su donijeli odluku o ustupanju 3.697 m2 zemljišta, ostvarujući na taj način projekat na koji je potpis stavio Milo Đukanović, u ime Vlade, i Ajša Hadžibegović, razvojna direktorica Građanske Alijanse, u ime Fondacije koju su osnovali CDT, Građanska Alijansa i FAKT. Do sada nije zabilježen takav oblik raspolaganja državnom imovinom, niti tako flagrantan vid favorizovanja grupe od tri NVO, a uz zaobilaženje fer i transparentnih procedura, odnosno direktnu državnu intervenciju u razvoj autonomnog NVO sektora.

Fondacija tri nevladine organizacije – Građanska alijansa, CDT i FAKT, pod ovakvim okolnostima dobija 3.697 m2 urbanizovanog zemljišta, uz oslobađanje od komunalija, što vrijednost ukupnog državnog ulaganja može dovesti do oko 950.000 EUR. Pristajanje ovih NVO na ovaj aranžman, oduzima kredibilitet i mogućnost pozivanja na odgovornost i transparentnost, odnosno nanosi ogromnu štetu NVO sektoru.

Podsjećamo da Vlada i Glavni grad godinama odbijaju da donesu Uredbu o kriterijumima i postupku davanja prostora i imovine u državnom vlasništvu na korišćenje nevladinim organizacijama, kršeći Strategiju razvoja NVO, ali i preporuke Evropske komisije. Sada imamo dokaz da je interes vlasti da kreira paralelni NVO sektor, jači od javnog interesa odgovornog raspolaganja državnom imovinom i omogućavanja pluralizma djelovanja različitih aktera.

Stevo Muk
Predsjednik Upravnog odbora

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *