Bečki samit: lideri i ostali

Ili: “Kome je dato da govori, da brani, objašnjava ili ćuti”

Bečki samit: lideri i ostaliBeč je u prethodnih nekoliko dana bio domaćin liderima Evropske unije, njenih zemalja i Zapadnog Balkana, a u kontekstu nastavka pružanja podrške integraciji regiona u EU, koji je započet prošle godine u Berlinu. Na marginama ovogodišnjeg samita o Zapadnom Balkanu organizovan je, kao novina u odnosu na prošlogodišnji događaj, forum civilnog društva. Uz podršku BiEPAG-a, Balkan in Europe Policy Advisory Group-e, formulisane su preporuke za oblasti regionalne saradnje, slobode medija i izražavanja i kreiranja novih poslova i zapošljavanja, a koje su predstavljene na samom samitu lidera. BiEPAG je pripremio i analizu o bilateralnim pitanjima koja je bila osnov za izradu usvojene Deklaracije. Takođe, na dan foruma u predvečerje samita, kroz rad radnih grupa, predstavnici civilnog sektora su raspravljali kako nastaviti zajedničke aktivnosti i pratiti napredak u sprovođenju reformi za dobrobit cijelog regiona. Umrežavanje i zajedništvo kao dvije bitne komponente napretka.

Forum u kratkim crtama? Uvodni dio otvorili su austrijski ministar spoljnih poslova i pet predstavnika malih NVO koje su poslale jasnu poruku: nikad više nemojte donositi odluke o nama bez nas! Centralni dio foruma predstavljala je diskusija pet lidera ZB i EU i šest predstavnika NVO u interesantnom aranžmanu, krugu, okruženi sa više od 250 predstavnika organizacija civilnog društva i drugih gostiju. U skladu sa šalom dvojice premijera, Vučić ”brz” (i ”teatralan”), Rama ”furiozan”, i konkretniji. Ostali (Lukšić, Han i Crnadak), ipak, u sjenci ponovnog susreta srpskog i albanskog premijera, koji je sjutradan ponovo upriličen na snimanju emisije ”Okruženje”. Panelisti iz civilnog društvanešto koncizniji i direktniji. Za razliku od njih, političari opširni i gotovo bez interakcije, zbog čega na kraju nije ostalo vremena za postavljanje pitanja iz publike i pravu diskusiju. Osim ako se ne računa dovitljivost slušalaca i iznuđeni odgovori o Informeru, (ne)slobodi i kontroli medija.

Sudeći po izlaganju potpredsjednika Lukšića, problema u Crnoj Gori uopšte nema, a obogaćeno je svakodnevnom DPS retorikom sa dokazima da smo lideri u regionu i ohrabreno potpisivanjem sporazuma o razgraničenju sa Bosnom i Hercegovinom. Koji su onda pokazatelji tog uspjeha? Lukšić tvrdi da je, u odnosu na slobodu medija, Crna Gora najbolja u regionu. Znamo da nije, ali za svaki slučaj smo provjerili još jednom sve raspoložive izvore i indekse, poput Freedom House-a ili Reportera bez granica. Nije. Prisutni u sali su negodovali na ovu konstataciju. Valjda se očekivalo da publika ima kolektivnu amneziju.

Nauka i obrazovanje predstavljaju, zapravo, usvajanje vrijednosti, kazao je dalje potpredsjednik i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija u Beču. Posebno u zemlji gdje je ministarka nauke optužena za plagiranje, a prijava protiv nje odbačena zbog zastarjelosti, moramo dodati. Vrijednost do vrijednosti. Jasno, ni ovaj događaj nije mogao da prođe bez mantre ”Crna Gora je uključila predstavnike civilnog društva direktno u pregovaračke radne grupe”. Od samog početka procesa pregovora, Vlada na ovaj način dokazuje da je odnos sa civilnim sektorom napredovao i da je pun povjerenja. Međutim, ne pominje se selektivan pristup informacijama, ograničeno izvještavanje o sprovođenju akcionih planova, ili, pak, nemogućnost uvida u odluke koje se donose u vezi sa procesom pregovora. Ni sama EU ne shvata do kraja suštinsku ulogu i doprinos civilnog društva demokratizaciji u zemljama u tranziciji, pa je i sam komesar Han na forumu sjetno zaključio kako mu se često čini da su civilno društvo i Vlada dva paralelna svijeta. U Crnoj Gori jesu, zato što Vlada drži civilno društvo u tom ”procjepu”, a EU doprinosi arbitrarnim odlučivanjem šta može, a šta ne da se objavi od dokumenata u procesu evropske integracije.

Odgovor na pitanje s početka teksta, kome je dato da govori, da brani, objašnjava i ćuti, pozajmljen iz sjajnog teksta o romanu Majstor i Margarita Mihaila Bulgakova, je: uvijek i najviše političarima. I kad nemaju šta da kažu, i kad iznose netačne podatke, i kad ograničavaju slobodu govora. Glas civilnog sektora u Beču nije bio stidljiv, ali je svima jasno da zahtjeva više pažnje s druge strane i konkretan odgovor/aktivnosti u odnosu na ukazane nedostatke.

Dr Jovana Marović
Koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa i članica radne grupe za poglavlje 23

Tekst originalno objavljen u sekciji ,,Forum” dnevnog lista Vijesti

Posao u državnim organima – Vodič za kandidate

Ovaj vodič za kandidate za posao u državnim organima pripremljen je uz podršku Ambasade SAD u Podgorici u okviru projekta Instituta alternativa “Državna uprava u Crnoj Gori: Jednaka za sve!”. Stavovi izneseni u publikaciji ne odražavaju nužno stavove Stejt Departmenta/ Vlade SAD.

Doprinos izradi vodiča pružili su i službenici Uprave za kadrove.

Skupština i nadzor izvršne vlasti u 2014.

Monitoring izvještaj ”Skupština i nadzor izvršne vlasti u 2014.” je pripremljen u okviru projekta ”Analitički monitoring kontrolne funkcije Skupštine Crne Gore” koji je podržan od strane Fondacije Institut za otvoreno društvo – Think Tank Fund-a iz Budimpešte. Tokom 2014. godine istraživački tim Instituta alternativa je pratio rad svih odbora kada su na dnevnom redu bila saslušanja ili razmatranje izvještaja o radu državnih institucija. U skladu sa našim programskim ciljevima i orijentacijom, poseban dio monitoringa bio je posvećen radu četiri odbora: odbora za ekonomiju, finansije i budžet; bezbjednost i odbranu; evropske integracije i antikorupciju.

U izvještaju su predstavljene aktivnosti Odbora za antikorupciju, kao posebnog specijalizovanog tijela za oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i Odbora za evropske integracije, centralnog radnog tijela za praćenje procesa pregovora. Rad ostalih odbora je analiziran kroz specifična pitanja iz njihovog djelokruga, dok je parlamentarnom nadzoru oblasti bezbjednosti i odbrane posvećena posebna analiza.

Ovaj izvještaj obuhvata i kratak pregled sprovođenja svih kontrolnih mehanizama tokom prošle godine. Budući da je značajan dio našeg istraživačkog rada bio usmjeren i na mjere koje se odnose na Skupštinu, a koje su predviđene ključnim strateškim dokumentima kao što su Akcioni plan za poglavlje 23, Pravosuđe i temeljna prava, i Akcioni plan za jačanje kontrolne i zakonodavne funkcije parlamenta, kratak osrvt na ključne obaveze iz ovih dokumenata je i ovdje prikazan. U tom kontekstu, tokom realizacije projekta, organizovali smo i dva posebna događaja: okrugli sto posvećen potrebi usvajanja posebnog Zakona o Skupštini, kao i panel diskusiju o Etičkom kodeksu poslanika. U organizaciji ovih događaja značajnu logističku podršku smo dobili od stručne službe Skupštine, kao i samih poslanika, odnosno poslaničkih klubova.

Procjena uticaja kontrolnih mehanizama koji stoje na raspolaganju poslanicima sprovedena je na osnovu detaljne analize raspoložive dokumentacije na sajtu Skupštine (zapisnika, poslaničkih pitanja i odgovora, izvještaja o radu, akcionih planova, itd). Tokom istraživanja, informacije smo dobili i na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Kvalitativnu procjenu dometa kontrolnih mehanizama u praksi sproveli smo na osnovu intervjua sa 8 poslanika/ca u crnogorskom parlamentu tokom decembra 2014. godine, kao i generalnim sekretarom Skupštine.

Intervju za Dan: Stevo Muk

Predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa, Stevo Muk, dao je intervju dnevnom listu “Dan“. Teme obrađene u intervjuu se kreću od dnevno-političkih, odnosa u vladajućoj koaliciji, preko pitanja vezanih za proces pregovora sa EU, do nekih od nalaza Instituta iz oblasti kao što su reforma javne uprave i reforma sektora bezbjednosti. Intervju, koji je objavljen 6. avgusta ove godine, možete u cjelini pročitati u nastavku:

Da li očekujete li skori raspad DPS-SDP koalicije?

Ta koalicija se suštinski već raspala, ali je lako moguće da formalno opstane čak do sljedećih redovnih izbora. Sada nikome nije u interesu da prekine mandat vlade i krene u vanredne parlamentarne izbore. DPS hoće stabilnost vlade u susret očekivanom pozivu za članstvo u NATO i izvještaju Evropske komisije o napretku. Očigledno je da su sve strane, DPS, dio nekadašnjeg SDP koji vodi Krivokapić, ali i Socijaldemokrate ivana Brajovića koji imaju dva ministra u vladi, namjerne da održe aktuelni status quo. Dok se od Krivokapića i SDP u dijelu opozicione javnosti očekivalo da otkaže povjerenje vladi, sasvim je sigurno da oni ostanak u vladi vide kao još uvijek najbolji put za konsolidaciju unutrašnjih snaga, a upravljanje političkim resursima kao još uvijek najefektniji način da se ostvari uspjeh na izborima. Ne vjerujem da je tome pretežno doprinijela najava Pozitivne Crne Gore da će podržati aktuelnu vladu, ako joj SDP otkaže povjerenje. Vjerujem prije da je lakše dočekati izbore u vlasti nego u opoziciji. Uz sve navedeno, čini se da Socijaldemokrate imaju jasan predizborni koalicioni put, dok su za SDP stvari mnogo manje jasnije pa im i iz tog razloga treba dodatno vrijeme. iz navedenih razloga, ne očekujem skori raspad koalicije DPS –SDP.

Mislite li da će do kraja godine biti aktivirana klauzula balansa u pregovorima sa EU?

Ne, ne vjerujem. Međutim, ne bi me iznenadilo da se tako nešto desi već naredne godine, ukoliko rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala ostanu na ovom nivou. Naime, u vrijeme kada se bude ocjenjivao napredak sledeće godine specijalno tužilaštvo će već imati više od godinu dana rada iza sebe, te da neće biti prostora za dalje odlaganje procesuiranja slučajeva. Tim prije je i za očekivati da ovim tempom možemo očekivati njeno aktiviranje. S druge strane, izgleda da će ove godine u nekom čudnom jeziku birokratije, Evropska komisija pokušati da pokaže kako je Crne Gora formalno napredovala u odnosu na druge zemlje kandidate, što svi znamo, ali taj formalni napredak sadržan u otvaranju relativno velikog broja poglavlja, najčešće nije značio suštinski napredak i održive rezultate u praksi. Štoviše, tako je očigledno da ni u dva poglavlja koja smo privremeno zatvorili napredak nije vidljiv. Pri tome, smatram da rezultati u poglavljima 23 i 24, nisu za bilo kakvu pohvalu, ukoliko se kao značajna činjenica ne uzme da je skoro završen proces uspostavljanja dvije ”nove” institucije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. A mi smatramo da je mnogo važnije što se za ove dvije godine nije uradilo gotovo ništa u borbi protiv korupcije i jako malo u borbi protiv organizovanog kriminala. O tome govore i izvještaji drugih, naprimjer izvještaj vlade SAD o ljudskim pravima, novi izvještaj Freedom House koji ne bilježi napredak ni u jednoj oblasti, ali bilježi pad u oblasti slobode medija, kao i drugi negativni izvještaji npr. o pranju novca i drugi.

Da li ste zadovoljni transparentnošćiu procesa pregovora, tj. da li Vlada informiše javnost o svim akcentima procesa?

Ne, nismo zadovoljni transparentnošću pregovora i od početka imamo brojne prigovore na pristup informacijama, ograničeno objavljivanje izvještaja o realizaciji mjera, način na koji su predstavljeni ključni podaci itd Nažalost, čini nam se da je problema u transparentnosti, izvještavanju i koordinaciji sve više, počev od toga da je vlada ograničila pristup komentaria Evropske komisije na neke ključne zakone poput zakona o javnim nabavkama, označila oznakom tajnosti izvještaje eksperata EK u oblastima od neposrednog značaja za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i vladavinu prava. Bez navedenih i drugih izvještaja, teško je voditi polemiku sa vladom, koja se poziva upravo na te izvještaje i tvrdi da oni potvrđuju vladine navode. Ono što mi znamo iz razgovora sa različitim službenicima i rukovodiocima iz policije, tužilaštva, sudstva je daleko od razloga za zadovoljstvo. Naprimjer, pravosudna statistika je našminkana tako što se svakom predmetu koji se vraća na ponovno suđenje kod niže instance daje novi broj, pa tako formalno imate novi predmet, a u stvari je riječ o predmetu koji se godinama ”povlači ” kroz sudske procese. Brojne mjere koje se vode kao realizovane, u stvari to nisu, jer se bilježi kao “zeleno” i kada su tek pokrenute minorne aktivnosti, ili se mjera realizuje “kontinuirano”, a tokom izvještajnog perioda nije bilo nikakvog pomaka”. Na savjet za vladavinu prava se prenose brojne obaveze u vezi sa pogavljem 23, ali u tom Savjetu nema nikog iz civilnog društva niti se o njegovom radu obavještava javnost.

Kako ocjenjujete dosadašnje reforme u oblasti javne uprave?

Reforme u oblasti javne uprave posle dvanaest godina i dva ciklusa reformi, nisu mnogo odmakle od početka. i dalje imamo problem sa politizacijom javne uprave na svim nivoima, što je naročito vidljivo u zapošljavanju i napredovanju. Takođe, uprava je i dalje glomazna, a imamo višak ljudi na nepotrebnim radnim mjestima, a manjak na poslovima koji su od najvećeg značaja za pružanje usluga, nadzor i kontrolu, razvoj propisa i javnih politika. Sada je u toku priprema nove Strategije za period 2016-2020 godine. Ministarstvo unutrašnjih poslova je odlučilo da samo tri dana nakon prvog sastanka radne grupe za pripremu nove Strategije, da nacrt na javnu raspravu. Ja sam u radnu grupu imenovan kao predstavnik NVO, ali sam napustio sastanak i obavijestio ih da takav način rada smatram neprihvatljivim. Osim mene su prigovor na takvu dinamiku dali i predstavnici Zajednice Opština i Uprave za kadrove, ali je MUP ostao pri svojoj odluci koju smatram duboko pogrešnom. Javna rasprava o tako važnom dokumentu tokom avgusta, poznato je svima, nije dobar način da se uključi javnost. Dodatno, MUP osim jednog okruglog stola ne planira druge veće i važnije skupove i razgovore sa ključnim korisnicima usluga i zainteresovanim subjektima za reformu javne uprave. O kreativnim metodama i iT tehnologijama da ne govorimo.

Mislite li da postoji politička volja u vlasti da se na pravi način primijeni novo izborno zakonodavstvo?

Smatram da je samo dio problema u novom izbornom zakonodavstvu, ali je žalostan pokazatelj da ni taj dio ne može da se promijeni i primijeni, odgovorno i blagovremeno. Naši ključni problemi sa regularnošću izbora jesu široko prisutna praksa zloupotrebe državnih resursa, praksa kupoprodaje glasova, kao i širok spektar različitih pritisaka, ucjena i uticaja koji dolaze iz vlasti, teško će se riješiti novim zakonodavstvom. Ove svima poznate prakse, ovjekovječene u snimcima razgovora rukovodstva DPS, moraju biti unaprijed, pred izbore i tokom izbora, opservirane kroz istrage kojima će rukovoditi specijalno tužilaštvo i specijalna odjeljenja policije. Samo tako se može spriječiti ponavljanje takvih aktivnosti. Da li je realno da se time pozabavi policija čiju kasdrovsku strukturu kreiraju vladajuće partije ? Nažalost ne. Vjerujem da u policiji, ANB i drugim državnim organima, i dalje ima mnogo više onih koji rade za interes i rezultat DPS, nego za jednak tretman svih na izborima. Opozicija bi morala naći najmanji zajednički imenitelj u vezi sa izbornim pravilima i praksom, u susret narednim izborima.