Dug je put od zakona do USKOK-a

Dug je put od zakona do USKOK-aU Crnoj Gori cvjeta korupcija. Kao država i društvo najmanje smo uspješni u iskorijenjivanju one na visokom nivou, iako ni protiv ”sitne” nemamo odgovarajući lijek. Uspješna borba protiv ove pojave primarno podrazumijeva veći broj krivičnih prijava, potvrđenih optužnica, presuda i utvrđene odgovornosti, što u potpunosti pomjera fokus sa dosadašnjih, prvenstveno, zakonskih unapređenja, na aktivnosti policije, sudova i Tužilaštva. A u ovom trouglu institucija malo šta funkcioniše kako treba. Saradnja između policije i Tužilaštva, uključujući i razmjenu podataka, je izuzetno slaba. Ustaljena je praksa odugovlačenja sudskih procesa, pa izostaju presude i u slučajevima gdje su istrage urodile plodom. Tužilaštvo je izuzetno pasivno, a o tome svjedoči mali broj istraga koje se sprovode na inicijativu ove institucije, nepostupanje po navodima o zloupotrebama iz izvještaja državnih institucija ili medija, opadanje broja potvrđenih optužnica za krivična djela sa elementima korupcije, kao i prenošenje jednog broja predmeta iz godine u godinu. Uz sve to, prisutna je i selektivnost u borbi protiv korupcije na visokom nivou, odnosno gotovo isključivo postupanje nadležnih organa u slučajevima kada je politička podrška očigledna.

Upravo kako bi odgovorila na ove izazove, Vlada je krenula u formiranje novog institucionalnog okvira, koji podrazumijeva uspostavljanje Agencije za borbu protiv korupcije i Specijalnog državnog tužilaštva, i sve nade polaže u njih. Stoga bi samo postojanje ovih institucija trebalo nedvosmisleno svima da nam pokaže čvrstu opredijeljenost za borbu, pa će korupcija kao čarobnim štapićem nestati iz društva. Otuda su ovih dana sve oči uprte u izbor glavnog specijalnog tužioca, koji će biti na čelu SDT, a neposredno odgovoran VDT-u. Tri kandidata: tužiteljka, sudija i advokat. Jedna sa iskustvom “na vrhovnoj poziciji” za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali bez rezultata koji bi joj bili preporuka za novi izbor. Drugi je favorit Vrhovnog državnog tužioca, koji se “pesnicama” izborio da se ”pita” u izboru, pa zato blagu prednost moramo dati njemu. Treći, kako se kalkuliše ovih dana u medijima, koga podržava DPS, što bi opet mogla biti ”zamka” kako bi se mislilo da je izabran kandidat bez neposredne podrške vladajuće partije. Takav zaključak se nametnuo i pri izboru rješenja za imenovanje glavnog specijalnog tužioca, budući da je oštra polemika između VDT-a i tadašnjeg ministra pravde više izgledala kao ”kamufliranje” onoga što DPS zapravo želi, a to je, ipak, malo više diskrecionog prava u izboru, na čijoj god strani, a malo manje fokusa na stručnim kvalifikacijama kandidata.

Bilo kako bilo, izborom glavnog i deset specijalnih tužilaca koji očekujemo do kraja mjeseca, uz usvajanje zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu sa početka godine, biće stvoreni institucionalni i zakonski preduslovi za organizaciono čvršću i kompaktniju strukturu Tužilaštva za borbu protiv korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala. Ipak, kao što se može vidjeti iz primjera zemalja koje su više odmakle u procesu demokratizacije od nas, jasno je da je ovo tek mali korak i da će se u praksi ponovo javljati problemi sa početka priče. Otklon od takvih praksi je ključ za uspjeh. Postoji nepopularna sintagma u političkom diskursu koja je lijek za sve ove boljke, ali hajde da je izbjegnemo i upotrijebimo riječnik rezultata.

Šta onda treba raditi? Nedavno sam zamoljena od studentkinje sa Univerziteta u Jorku da odgovorim na nekoliko pitanja u vezi sa integracijom i demokratizacijom zemalja Zapadnog Balkana. Jedno od pitanje je glasilo: ”Šta čini Hrvatsku drugačijim primjerom u procesu integracije u EU? Mentalitet? Da li su Hrvati više Evropljani od ostalih naroda Zapadnog Balkana?” Možda. Ali, evo kako izgleda taj mentalitet na primjeru hrvatskog specijalnog tužilaštva. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, USKOK, do 2012. godine dostigao je stepen osuda u 95% slučajeva i krivično gonio bivšeg premijera, bivšeg zamjenika predsjednika, bivše generale i druge visoke zvaničnike. Akcenat je na funkcijama, ali i na ”bivši”. Politička podrška za rad ovog tijela je obezbjeđivana sporo. Prvobitna rješenja kojim su uređene nadležnosti USKOK-a mijenjana su dva puta kako bi se obezbijedila dobra saradnja sa policijom i sudovima.

Ključna postignuća Hrvatske u borbi protiv korupcije nam govore da nam predstoji iscrpna borba sa mentalitetom, klijentelizmom, višedecenijskom kontrolom svih državnih struktura od strane jedne političke partije. Dugačak je put od zakona do USKOK-a. Ili, institucije su te koje bi trebalo da budu nedodirljive, a ne javni funkcioneri.

dr Jovana MAROVIĆ

Koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa i članica radne grupe za poglavlje 23

Tekst originalno objavljen u sekciji ,,Forum” dnevnog lista Vijesti

Poziv za rad u IA: Program za mlade profesionalce TTF

TTF-LOGO_2011_150251-1024x247

Otvoren je poziv za mlade profesionalce koji su završili magistarske ili doktorske studije u oblasti društvenih nauka za plaćeni rad u periodu od šest mjeseci u Institutu alternativa.

Tokom rada, zaposleni će imati priliku da se bave istraživačkim radom uz mentorstvo naše koordinatorke istraživanja.

Krajnji produkt istraživanja biće analiza i predlog praktične politike u okviru jedne od istraživačkih oblasti Instituta alternativa.

Ovom inicijativom Think Tank Fond Fondacije za otvoreno društvo (Think Tank Fund Open Society Foundations – OSF) namjerava da podrži do 15 mladih ljudi koji su nedavno završili magistarske ili doktorske studije u zemljama OECD, a žele da započnu rad u renomiranim istraživačkim centrima u svojim matičnim državama.

Kandidati moraju imati:

  • završene magistarske ili doktorske studije u oblasti društvenih nauka na nekom od univerziteta u zemljama OECD;
  • između 23 i 35 godina starosti;
  • državljanstvo ili privremeni boravak u Crnoj Gori;
  • tečno poznavanje engleskog i maternjeg jezika.

Proces prijavljivanja:

Ukoliko ste zainteresovani za rad u Institutu alternativa i ispunjavate uslove, pošaljite svoju biografiju i motivaciono pismo na email koordinatorke istraživanja u IA, Jovane Marović na jovana@institut-alternativa.org.
Nakon odobrene prijave od strane organizacije, potrebno je poslati potrebna dokumenta TTF-u.

Rok za prijave je otvoren do 20. avgusta 2015.

Više o procesu prijave pročitajte ovdje.

Više detalja o TTF programu možete pronaći na ovom linku.

Saopštenje: Javno o unutrašnjim kontrolama

Ministarstvo finansija konačno objavilo izvještaj o PIFC-u, na redu Skupština, DRI i javnost

Pozdravljamo odluku Ministarstva finansija da objavi Konsolidovani izvještaj o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru (PIFC) za 2014. godinu. Izvještaji za prethodne godine su bili označavani stepenom tajnosti INTERNO, nasuprot dobrim praksama, preporukama Evropske komisije i odluci Upravnog suda.

Izvještaj je juče usvojen na sjednici Vlade i objavljen, donoseći pregršt interesantnih podataka o tome kako funkcioniše sistem unutrašnjih kontrola, sedam godina nakon usvajanja Zakona koji predviđa njihovo uspostavljanje.

U javnom sektoru trenutno radi 60 unutrašnjih revizora, koji su tokom 2014. godine obavili 114 reviziji i izdali 454 preporuke. Unutrašnji revizori su kontrolisali javne nabavke, planiranje budžeta, plaćanje faktura, obračun zarada, službena putovanja. Od ukupnog broja izdatih preporuka, manje od pola je sprovedeno, a još skoro 18% tek djelimično. Ovdje treba obratiti pažnju da se radi o statistici koju prijavljuju sami unutrašnji revizori, bez dodatnih provjera, tako da ih ne treba uzimati kao sasvim pouzdane.

Samo dva ministarstva imaju raspoređen i popunjen zakonom propisan broj unutrašnjih revizora. Stoga imamo situaciju da budžetski ogromni resori, kao što su MUP, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo ekonomije, i dr. imaju samo po jednog revizora, a određena nijednog, kao što je slučaj sa Ministarstvom pravde (budžet 9.4 mil.).

Postoji poseban problem u izvještavanju budžetskih korisnika prema Ministarstvu finansija. Tek 69% budžetskih korisnika je dostavilo izvještaj o finansijkom upravljanju i kontrolama, a i oni koji su dostavili, nisu podnijeli potpune podatke u svim slučajevima. Upravo zbog ovog problema smo, prilikom posljednjih izmjena Zakona o PIFC-u, tražili uvođenje kaznenih odredbe za nedostavljanje izvještaja, ali tada nismo naišli na razumijevanje ni predlagača akta ni poslanika.

Postoje i problemi u sprovođenju zaključaka datih uz prošlogodišnji izvještaj, od kojih je samo jedan sproveden u cjelosti, a ostalih pet djelimično, uz posebno izraženo nepoštovanje zaključaka od strane lokalnih samouprava.

Jedan od zaključaka Izvještaja je da svi subjekti javnog sektora uspostave sistem za prijavljivanje i utvrđivanje nepravilnosti i zloupotreba, i pored postojanja budžetske inspekcije u Ministarstvu finansija.

Sada kada su podaci o stanju unutrašnjih kontrola javni, red je na ostalim akterima da vrše pritisak na budžetske korisnike da izvrše svoje zakonske obaveze i uspostave funkcionalan sistem koji će onemogućiti zloupotrebe i neracionalno korišćenje javnih sredstava.

Pozivamo medije da prate sprovođenje zaključaka Vlade i vrše prisak na budžetske korisnike. Pozivamo Državnu revizorsku instituciju da obrati pažnju na statistiku koju unutrašnji revizori prijavljuju o ispunjenjenju preporuka i provjere njihovu istinitost. Pozivamo skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet da ovom izjveštaju posveti posebnu sjednicu i usvoji sopstvene zaključke čije će sprovođenje u narednom periodu pratiti. Takođe, neophodna je posebna pažnja za izvještaje onih potrošačkih jedinica koji nisu dio konsolidovanog izvještaja jer izvještavaju direktno Skupštinu (kao što su Ombudsman, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i dr.).

Marko Sošić
Istraživač javnih politka

Depolitizacija javne uprave: Kako razbiti začarani krug?

“Zagrljaj” vladajuće partije i države, koji je u Crnoj Gori na snazi više od dvije decenije, ima negativan efekat na depolitizaciju crnogorske javne uprave, kazala je Milena Milošević, istraživačica u Institutu alternativa na konferenciji u organizaciji njemačkog Aspen Instituta i Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.

Konferencija “Demokratsko upravljanje i reforma javne uprave” održana je u Beogradu u periodu od 15. do 18. juna.

Predstavnica Instituta alternativa (IA) bila je govornica na panelu u okviru kojeg je predstavila papir “Prepreke depolitizaciji na Zapadnom Balkanu: Slučaj Crne Gore”.

Milena Milošević je podsjetila da je potreba depolitizacije javne uprave zemalja Zapadnog Balkana “začarani krug”, imajući u vidu da se od političara očekuje da efikasno primjene uslove Evropske unije, koji su sve više politički, a sve manje tehnički ili ekonomski, pa mogu imati bolne posljedice po one od kojih se očekuje da ih slijede.

Iako sve zemlje regiona dijele slično postkomunističko nasljeđe, naša istraživačica je podsjetila da je specifičnost Crne Gore partijski sistem sa predominantom partijom, kojeg upravo odlikuje nejasna granica između države i partije.

Ona je ukazala i na još uvijek glomazni javni sektor u zemlji, koji broji preko 50 000 ljudi i predstavlja više od trećine ukupne zaposlenosti u zemlji od oko pola miliona glasača.

“U Crnoj Gori, argument da je premalo pozicija u javnom sektoru a previše glasača, dakle, nije primjenjiv”, dodala je ona.

Naša predstavnica je podsjetila i na nalaze IA u oblasti reforme javne uprave, zapošljavanja u državnim i lokalnim organima i profesionalizacije rukovodnog kadra.

“Ograničavanje diskrecije prilikom zapošljavanja je ključ uspostavljanja sistema zasluga u javnoj upravi. Međutim, naši nalazi pokazuju da novo zakonodavstvo nije uspjelo da u značajnoj mjeri ograniči arbitrarnost prilikom zapošljavanja u državnim organima”.

Da bi EU imala održivi uticaj na promjene u zemlji, neophodne su jake institucije, a to teško mogu biti institucije čije vodeće pozicije nijesu popunjene na osnovu zasluga i objektivnih kriterijuma, podsjetila je Milošević.

“Iako su pozicije visokih rukovodilaca i starješina organa na papiru profesionaizovane, možda čak i više nego u nekim EU članicama, prema našim nalazima, oko 90 rukovodilaca ima člantvo u upravljačkim i savjetodavnim tijelima partija na vlasti. Dodatno, ne postoji poseban okvir kompetencija za ove pozicije, i rukovodioci, iako je Uprava za kadrove donijela poseban pilot program za njihovo profesionalo usavršavanje, ne pohađaju obuke i nemaju svijest o potrebi za daljim profesionalnim razvojem”.

Glavni agenti promjena, imajući u vidu prethodna ograničenja, ne mogu biti same institucije, već one moraju imati podršku i civilnog društva koje već igra značajnu ulogu u nadgledanju sprovođenja reformi, formiranju koalicija širom regiona i zagovoranju depolitizacije, koja je, u suštini, dugoročna kulturološka promjena, zaključila je Milošević.

Na konferenciji njemačkog instituta, koja je prvi put organizovana u glavnom gradu Srbije, učešće su uzeli brojni visoki predstavnici i ugledni stručnjaci iz regiona i iz EU.

Zajedničko saopštenje za medije četiri člana Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu

Svi članovi Operativnog tima iz civilnog sektora danas su podnijeli ostavke na članstvo u vladinom Operativnom timu Partnerstva za otvorenu upravu.

Četiri člana Operativnog tima iz civilnog sektora – Boris Marić, Dina Bajramspahić, Milica Kovačević i Vuk Maraš ostavke su podnijeli nakon što je većina članova operativnog tima iz reda Vlade Crne Gore danas glasala protiv prijedloga organizacija civilnog društva da se hitno organizuje posebna, otvorena za javnost, sjednica Operativnog tima, na kojoj bi se raspravljalo o razlozima zbog kojih je Vlada donijela Odluku kojim je Operativni tim de facto razriješila prije nedjelju dana.

Detaljni razlozi za podnošenje ostavki sadržani su u samom tekstu ostavke koju možete pročitati ispod.

OGP

Boris MARIĆ, CGO

Milica KOVAČEVIĆ, CDT

Dina BAJRAMSPAHIĆ, IA

Vuk MARAŠ, MANS

Specijalni/a

Ključna dilema tokom usvajanja zakona o specijalnom državnom tužilaštvu bila je da li Vrhovni državni tužilac treba da predlaže glavnog specijalnog tužioca. Razriješena je u korist VDT, koji je dobio i dodatnu odgovornost za imenovanje, ali i njegov budući rad i rezultate.

Za glavnog specijalnog tužioca su prijavljena tri (3) kandidata, a za deset specijalnih tužilaca jedanaest (11) kandidata. Po jedan kandidat za glavnog specijalnog tužioca dolazi iz svake od ”grana” pravosuđa (sudstva, tužilaštva i advokature). Među kandidatima za specijalne tužioce je njih 6 iz reda državnih tužilaca od kojih 4 dosadašnja zamjenika specijalnog tužioca, zamjenica Višeg državnog tužioca u Bijelom Polju, zamjenik Osnovnog državnog tužioca u Podgorici; 3 iz reda sudija: jedan sudija Privrednog suda, po dvoje sudija osnovnih sudova i advokata, među kojima i disciplinski tužilac Advokatske komore.

Zabrinjava nedostatak veće konkurencije za ova mjesta. Ispada kako se neće birati njih deset već će se odlučivati o jednom koji neće biti imenovan. Da se nismo izborili da pravo kandidovanja imaju i advokati i sudije, Đurđina Ivanović bi bila jedina prijavljena za glavnog specijalnog, a za deset mjesta specijalnih tužilaca kandidovalo bi se samo šest kandidata iz tužilaštva. Možemo slobodno zaključiti da nije kreirana klima u kojoj bi se više istaknutih pravnika prihvatilo ovog važnog javnog posla.

Kriterijumi propisani zakonom su stručno znanje (stručno usavršavanje i objavljene naučne i stručne radove) i sposobnost za vršenje tužilačke funkcije. radno iskustvo za rad na krivičnim predmetima, kvantitet i kvalitet rada, motivisanost za rad, komunikativnost, sposobnost za donošenje odluka i razumijevanje uloge državnog tužioca u društvu. Na četiri posljednja podkriterijuma, uticaće mišljenja koja će za tužioce i sudije dati proširena sjednica vrhovnog državnog tužilaštva odnosno vrhovnog suda, a za advokate upravni odbor advokatske komore. Biće interesantno vidjeti kako će kolege procijeniti rad aktuelne specijalne tužiteljke i njenih zamjenika, a kako sudije kolegu iz apelacionog suda.

U medijima je zabrinjavajuće malo tekstova koji bi otvarali argumentovanu raspravu o kandidatima sa ciljem da se o svakom od njih sazna istina. Mediji mogu da prepričaju imovinske kartone kandidata, njihove obrazovne i profesionalne biografije, njihove bračne i porodične veze ili daju pregled ključnih izvoda iz medijske arhive o radu kandidata. Kandidate bi mogli pitati za procjenu ranijih rezultata rada, kao i za motive prijave. VDT bi morao da odgovori kakve su ocjene dobili prijavljeni kandidati iz tužilaštva tokom kontrola koje su sprovodili od njegovog dolaska na čelo državog tužilaštva. Ti izvještaji, ako postoje, morali bi biti javni i možda najznačajniji prilog procjene kandidata iz tužilaštva.

Dvije nevladine organizacije su problematizovale prošlost jednog kandidata (sudije Katnića). Pravo je NVO da problematizuju biografije kandidata za važne državne funkcije, kao što je obaveza državnih organa da efikasno istraže sve takve navode. Naročito jer je kandidat namjeran da istražuje i ratne zločine. Međutim, samo izjava jednog navodnog svjedoka data 19 godina nakon događaja, slabašan je dokaz za osporavanje kandidature. Takođe, ukoliko je sporan iz navedenih razloga, onda je sporan i kao sudija Apelacionog suda koji takođe odlučuje u predmetima ratnih zločina. Štoviše, nenamjerna posljedica ove inicijative može biti i indirektna i ničim zaslužena podrška protivkandidatima. Zato je zaista u interesu javnosti, ali i samog kandidata, da se ovo pitanje efikasno i blagovremeno istraži.

VDT i Tužilački savjet su odgovorni javnosti za odluke o imenovanjima. Zato su nam potrebne informacije, iscrpna i argumentovana obrazloženja koja će nas uvjeriti u ispravnost odluka i skinuti veo sumnje sa imenovanih tužilaca.

Od novog specijalnog tužilaštva se očekuje da stručno, hrabro, proaktivno i posvećeno istražuju navode medija, NVO i međunarodnih organizacija o svim sumnjama u koruptivna djela, u svim sektorima, na svim nivoima. Potrebni su nam tužioci koji će istražiti poslove svih velikih političkih, ekonomskih familija, svih domaćih tajkuna i stranih investitora, bivših i sadašnjih ministara i direktora. Potreban je neko ko će proaktivno tragati za koruptivnim šemama i kriminalnim mrežama u javnim nabavkama, u zdravstvu, u obrazovanju, u nekretninama, u energetici…. i na svim drugim važnim mjestima, institucijama, sektorima.

Raditi bolje od ovog što imamo godinama unazad izgleda da neće biti teško. Zbog krivičnog djela primanje mita prošle godine prijavljeno je jedno jedino lice. Prijavu je podnijelo fizičko lice i ona je odbačena. Zbog davanja mita je prijavljeno ukupno dvoje. Zbog krivičnog djela protivzakoniti uticaj, primljene su krivične prijave protiv sedam lica, protiv 5 odbačene, protiv 2 podnijet optužni predlog. Nije bilo krivičnih prijava za pranje novca. Tokom cijele godine pokrenuli su jednu novu finansijsku istragu i to u predmetu Košljun.

Posle predmeta “Šarić” i “Kalić” u kojima je imovina oduzeta još 2011. godine, predmeta “Zavala” u kojem su optužnice podignute u martu 2011. godine, “CKB” za koji su podignute optužnice početkom 2014. – Specijalno tužilaštvo je zaspalo dubokim snom. U specijalnom tužilaštvu ”izviđalo” se puno, pa je čak 215 predmeta formirano u 2014. radi provjera indicija ili osnova sumnje. Od toga je njih 92 odbačeno, 104 proslijeđeno drugim tužilaštvima. Od svega, podnesena je samo jedna optužnica protiv 2 lica.

Uporedna iskustva govore da osnivanje specijalnih tužilaštava nije garancija brzih i velikih rezultata. Put do boljih, većih i značajnijih rezultata rada specijalnih tužilaštava u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije zavisi od niza unutrašnjih i spoljnih faktora, a za prve vidljive rezultate potrebno je vrijeme. Upravo ono čega sve manje imamo.

Stevo MUK
Predsjednik Upravnog odbora

Tekst originalno objavljen u sekciji ,,Forum” dnevnog lista Vijesti