Saopštenje: Vlada da reaguje zbog kršenja rokova

Dvije opštine u Crnoj Gori, Budva i Plav, još uvijek nisu usvojile završni račun budžeta za 2012. godinu. Vrijeme je da Vlada i Ministarstvo finansija preduzmu mjere kako bi ih natjerale da ispoštuju zakon i osnovne standarde transparentnosti i odgovornosti.

Institut alternativa održava portal o lokalnim finansijama, www.mojgrad.me, kroz koji želimo da poboljšamo transparentnost budžeta lokalnih samouprava. Prema našoj evidenciji, Budva i Plav još uvijek nisu usvojili završne račune za 2012. godinu. To znači da, iako smo uveliko zašli u 2014. godinu, još uvijek nemamo potpune informacije o tome kako su opštine prikupljale i trošile sredstva u 2012. godini.

Podsjećamo da trenutna situacija nije izuzetak, ove opštine su i do sada sa ogromnim zakašnjenjem objavljivale svoje završne račune. Na primjer, tako su i završne račune budžeta za 2011. godinu, Budva i Plav usvojili tek početkom ove godine.

Posebno je problematična situacija sa neobjavljivanjem završnog računa opštine Plav, jer je njihov prethodni završni račun (za 2011. godinu) zbog ozbiljnih nepravilnosti i nezakonitosti dobio negativno mišljenje Državne revizorske institucije.

Smatramo da ozbiljnost situacije zahtijeva da Vlada iskoristi mogućnost iz Zakona o lokalnoj samoupravi i upozori predsjednike opština da moraju vršiti svoje nadležnosti.

Dodatno, potrebno je i da Ministarstvo finansija razmotri preduzmanje mjera koje mu, prema Zakonu o finansiranju lokalne samouprave, stoje na raspolaganju prema opštinama koje krše zakonske odredbe u pogledu ključnih budžetskih dokumenata. Mjere se svode na privremeno obustavljanje uplaćivanja ustupljenih prihoda ovim opštinama. Smatramo da, dok Budva i Plav ne objave svoje završne račune i pokažu kako su trošle sredstva u 2012. godini, ne treba da dobijaju dodatna sredstva poreskih obveznika.

Za budžetsku transparentnost, ključno je blagovremeno objavljivanje završnog računa, kao konačne slike izvršenja budžeta i najvažnijeg instrumenta za kontrolu lokalnih budžeta. Za Budvu i Plav, svi pristojni rokovi za objavljivanje završnog računa su prošli. Sada je ostalo da Vlada i Ministarstvo finansija preduzmu mjere koje im po zakonu stoje na raspolaganju, kako bi ih primorali na ispunjavanje osnovnih zakonskih obaveza.

Marko SOŠIĆ
Istraživač javnih politika

Kako nabavljaju crnogorske opštine

Jednogodišnje istraživanje o rizicima za korupciju u postupcima javnih nabavki u crnogorskim opštinama sprovedeno je u okviru projekta Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija. Projekat, između ostalog, obuhvata monitoring lokalnih akcionih planova za borbu protiv korupcije u 14 opština, kao i izradu studija praktične politike u šest oblasti visoko rizičnih za korupciju. Analiza Kako nabavljaju crnogorske opštine? je istovremeno nastavak istraživačke djelatnosti Instituta Alternativa u oblasti javnih nabavki tokom koje je izrađeno više prijedloga praktične politike, a u pravcu unaprijeđenja zakonodavnog i institucionalnog okvira i prevazilaženja problema u praksi, kao i vodič za efikasniji nadzor javnih nabavki od strane Skupštine Crne Gore.

Pregled stanja u javnim nabavkama u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na lokalni nivo, tokom 2012. i 2013. godine, sačinjen je na osnovu zvaničnih izvještaja o radu nadležnih institucija zaduženih za sistem javnih nabavki, zaključaka Vlade, izvještaja o analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u poglavljima 5 Javne nabavke i 23 Pravosuđe i temeljna prava, kao i izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore u 2013. godini. Ovaj dio je praćen kriterijumima za transparentno sprovođenje javnih nabavki koji su primijenjeni na crnogorske opštine, sa posebnim osvrtom na lokalne samouprave obuhvaćene projektom. Dio podataka je prikupljen i na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama.

U pravcu dobijanja relevantnih informacija o kapacitetima lokalnih samouprava za sprovođenje javnih nabavki i percepciji rizika za korupciju u ovoj oblasti, pripremljen je upitnik za službenike/ce za javne nabavke. Pitanja su formulisana na način da pruže osnovu za procjenu kapaciteta službi za javne nabavke, tenderskih komisija i procesa planiranja nabavki na (više)godišnjem nivou. Upitnik je poslat službenicima/cama za javne nabavke u 14 lokalnih samouprava, kao i službenicima/ cama za javne nabavke u javnim ustanovama i preduzećima čiji su osnivači ove opštine. Odgovori koji su dostavljeni od strane 35 službenika/ce su osnov iznijetih i identifikovanih problema u sprovođenju Zakona o javnim nabavkama na lokalnom nivou koji su predstavljeni u okviru poglavlja 4.

U skladu sa identifikovanim problemima u pravcu transparentnog sprovođenja i održivog planiranja javnih nabavki na lokalnom nivou, na kraju analize su ponuđene i preporuke za unaprijeđenje postojećeg stanja.

Analiza je pripremljena u okviru projekta “Korupcija na lokalnom nivou – Nulta tolerancija!”, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa NVO Institut alternativa (IA) iz Podgorice, NVO Bonum iz Pljevalja i NVO Nada iz Herceg Novog, uz podršku Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori kroz IPA 2011 i kofinansiranje Norveške kraljevske ambasade.

Konferencija za medije: Kako nabavljaju crnogorske opštine?

Institut alternativa je danas na konferenciji za medije predstavio analizu »Kako nabavljaju crnogorske opštine?« u okviru koje su iznijeti problemi u sprovođenju javnih nabavki u 14 crnogorskih opština.

Na konferenciji za medije su govorili:

  • Nikola ĐONOVIĆ, CGO, koordinator projekta »Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!«
  • Marko SOŠIĆ, istraživač javnih politika u Institutu alternativa
  • Jovana MAROVIĆ, koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa.

Analiza je pripremljena u okviru projekta “Korupcija na lokalnom nivou – Nulta tolerancija!”, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa Institutom alternativa, kao i NVO Bonum iz Pljevalja i NVO Nada iz Herceg Novog, uz podršku Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori kroz IPA 2011 i kofinansiranje Norveške kraljevske ambasade.

Ključne nalaze istraživanja možete preuzeti ovdje

III generacija Škole javnih politika – Prijavite se!

INSTITUT ALTERNATIVA
u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanja (CEMI)

raspisuje:

KONKURS ZA POLAZNIKE III GENERACIJE

ŠKOLE JAVNIH POLITIKA

Cilj Škole je da polaznicima pruži teorijska i praktična znanja o javnim politikama, njihovom kreiranju i unapređivanju. Škola će vam pomoći da kvalitetno istražujete i analizirate javne politike, planirate i sprovodite istraživanja, pišete analitički tekst/predlog praktične politike, da formulišete preporuke za donosioce odluka i komunicirate/zastupate zaključke i preporuke.

Škola se realizuje kroz 5 modula koji se sastoje od serije predavanja sa praktičnim radom. Predavači u Školi su univerzitetski profesori, predstavnici državnih institucija i nezavisnih istraživačkih centara i stručnjaci za javne politike iz zemlje i regiona.

Zainteresovani kandidati mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom na e-mail adresu: info@institut-alternativa.org najkasnije do 28. februara 2014.

Škola je prvenstveno namijenjena neposrednim ili budućim akterima u procesu kreiranja javnih politika, aktivnim profesionalcima u: državnoj upravi, istaknutim nevladinim organizacijma, sindikatima, medijima, kao i najboljim studentima završnih godina studija fakulteta društvenih nauka.

Za izabrane polaznike, program Škole je besplatan. Projekat Škola javnih politika je podržala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Okvirni program Škole možete preuzeti ovdje.

Nadležni državni organi moraju zaštititi neistomišljenike

Povodom saopštenja organizacionog odbora konferencije “Riječ, slika i neprijatelj”, praćenog prilogom u okviru “Minut, dva” emisije na TV Pink M i tekstom u “Pobjedi”, kojim se pokušava izvršna direktorka CGO-a, Daliborka Uljarević označiti kao terorista samo zato što je upozorila na mogućnost da protesti, poput onih u BiH dogode i u Crnoj Gori, osuđujemo ovaj čin i tražimo da nadležni državni organi za zaštitu ljudskih prava reaguju i spriječe crtanje mete neistomišljenicima i napade koji se najavljuju i podstiču nauštrb slobode izražavanja u Crnoj Gori.

Tekst pomenutog saopštenja organizacionog odbora konferencije “Riječ, slika i neprijatelj” predstavlja najnoviji pokušaj zastrašivanja nevladinih organizacija u Crnoj Gori i drugih kritičara vlasti. U Crnoj Gori se sprovodi kontinuirana kampanja pripremanja crnogorske javnosti za nasilje nad nevladinim organizacijama i drugim neistomišljenicima vladajućih političara i državnih funkcionera. Javnost se uporno pokušava ubijediti da su ključne nevladine organizacije i njihovi lideri “kriminalci”, “lopovi”, “nasilni”, “ratni huškači” te da se sa njima treba obračunati. Iako smo svjesni da su i aktivisti nevladinih organizacija kao javne ličnosti dužni da imaju veći stepen tolerancije prema kritikama, posljednje reagovanje na stavove Daliborke Uljarević, u kojem se ona krajnje neumjesno optužuje za “ratnu propagandu”, vidimo kao najavu obračuna, nakon medija, i sa ključnim predstavnicima nevladinih organizacija.

Ovim zajedničkim saopštenjem želimo jasno da ukažemo da za sve eventualne napade, zbog raznih vidova dosadašnjih pritisaka, smatramo odgovornom Vladu Crne Gore, jer je ona dužna da svima osigura bezbijedan ambijent za slobodu izražavanja, bez obzira na politički stav, a pogotovo se mora suzdržati od sprovođenja prijetećih kampanja koje vode ugrožavanju građana i njihovih ljudskih prava. Kampanja koja se u kontinuitetu vodi preko dnevnog lista “Pobjeda”, koji je u većinskom državnom vlasništvu, televizije PINK M i konferencije “Riječ, slika i neprijatelj”, u čijem upravnom odboru sjede čak dva predstavnika Vlade – ministarstva za ljudska i manjinska prava –Irena Bošković i ministarstva kulture – Željko Rutović, očigledno predstavlja ostvarivanje zacrtanog plana zastrašivanja vodećih nevladinih organizacija i drugih kritičara stanja u državi, koji po svemu sudeći, Vlada podržava.

Pozivamo državne organe, prije svega Vladu Crne Gore, odnosno ministre za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Suada Numanovića i kulture Branislava Mićunovića, kao i Ombudsmana, da osude napade koji dolaze od tijela i medija u kojima su i predstavnici Vlade, odnosno, koje Vlada finansira. Izostanak jasnog distanciranja i osude kampanje organizatora konferencije “Riječ, slika i neprijatelj” i državne “Pobjede” protiv Ustavom zagarantovanog prava na slobodu izražavanja značiće dodatan poziv za napade na nevladine organizacije i druge kritičare stanja u društvu ili politike na vlasti.

1. Ana Novaković, izvršna direktorka, Centar za razvoj NVO (CRNVO)
2. Zlatko Vujović, predsjednik UO, Centar za monitoring i istraživanja (CEMI)
3. Stevo Muk, predsjednik UO, Institut Alternativa
4. Marina Vujačić, izvršna direktorka, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
5. Milan Šaranović, generalni direktor, Centra za antidiskriminaciju EKVISTA
6. Ivana Vujović, izvršna direktorka, Juventas
7. Danijel Kalezić, predsjednik UO, Queer Montenegro
8. Ljupka Kovačević, koordinatorka, Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA
9. Ljiljana Raičević, predsjednica, Sigurna ženska kuća
10. Sabina Talović, izvršna direktorka, Bona Fidae
11. Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorka, Akcija za ljudska prava
12. Maja Raičević, izvršna direktorka, Centar za ženska prava
13. Goran Đurović, član Savjeta RTCG-a