Zašto kasni izmjena Zakona o DRI?

Rad na izmjenama Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) kasni u odnosu na rokove postavljene u Akcionom planu za ispunjavanje preopruka Evropske komisije (EK), a sam proces i aktivnosti Radne grupe zadužene za sprovođenje ovog važnog zadatka su do sada bili nedovoljno otvoreni za javnost.

Vladin Akcioni plan praćenja ispunjavanja preporuka iz Mišljenja EK, kao jedan od važnih zadataka u oblasti reforme državne uprave i javnih finansija obuhvata i usvajanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o DRI. Cilj izmjena je obezbjeđivanje finansijske nezavisnosti DRI u skladu s preporukama EK.

U aprilu je formirana Radna grupa od strane Skupštine i DRI, zadužena da, uz pomoć međunarodnih eksperata, uradi analizu preporuka EK i predloži moguća rješenja u svrhu izrade izmjena i dopuna Zakona o DRI. Bilo je planirano da Radna grupa do polovine maja utvrdi tekst izmjena Zakona o DRI i polovinom maja dostavi isti Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, kao ovlašćenom predlagaču, na dalji postupak. Informacija o ovoj aktivnosti u posljednjem, trećem izvještaju o realizaciji obaveza iz Akcionog plana, se ne razlikuje u odnosu na drugi izvještaj iz aprila. Utisak koji se stiče je da na ovom polju nije bilo napretka i da je rok prekoračen.

Institut alternativa se početkom maja obratio DRI molbom da naši predstavnici u svojstvu posmatrača učestvuju na sastancima Radne grupe. Dobili smo potvrdan odgovor i obećanje da ćemo biti pozvani na sljedeće sastanke Radne grupe. Kako do sada nismo dobili nijedan poziv, zaključujemo da ili nismo pozivani uprkos obećanju ili, vjerovatnije, da nije bilo sastanaka Radne grupe. Druga opcija je posebno zabrinjavajuća, imajući u vidu da je rok za završetak ovog posla značajno prekoračen.

Predstavnicima civilnog sektora i stručnoj javnosti je uskraćen prostor za praćenje ovog procesa i doprinos koji je mogao doprinijeti pronalaženju najboljih rješenja. Osim nedostupnosti informacije o samom mandatu Radne grupe, tj. obimu izmjena kojima se pristupa, javnost nije bila upućena ni u faze rada ovog tijela kako bi mogla na vrijeme dostaviti komentare ili dopune.

S obzirom na to da za ostvarenje ovog zadatka ostaje još mjesec dana kako bi ono doprinijelo ocjeni EK i mogućem datumu pregovora za otpočinjanje pregovora, od važnosti je da Radna grupa svoj dosadašnji rad učini dostupnim javnosti.

Marko Sošić
Saradnik na projektima

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *