Zapošljavanje u državnoj upravi – Koraci, procedure i savjeti

Od jula 2018. godine primjenjuje se novi Zakon o državnim službenicima i namještenicima, koji donosi više novina i promjena procedure zapošljavanja u državnim organima. Saznajte ključne činjenice i pravila prostupka kroz pet infografika koje smo pripremili.

Osnovno o zapošljavanju u državnim organima

Objavljivanje oglasa i prijava za posao

Provjera sposobnosti za posao

Osnovne informacije o zapošljavanju u državnim organima, u skladu sa novim Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

Na koji način je uprava obavezna da objavi oglase za posao, koje vrste oglasa postoje, šta moraju da sadrže i kako da pripremite prijavu?

Provjera sposobnosti za posao u državnoj upravi - šta očekivati na pisanom testiranju, ko će vas intervjuisati i o čemu?


Odluka o izboru – Zapošljavanje

Vodite računa o svojim pravima

Kako izgleda raspored koraka u procesu zapošljavanja u državnoj upravi nakon provjere sposobnosti i šta znači ako ste prvi na rang listi kandidata?

Koja su vaša prava u toku i nakon postupka zapošljavanja, kojim sve institucijama možete da se obratite ako je neko vaše pravo povrijeđeno ili procedura prekršena?

Infografici su nastali u okviru projekta “Za bolju reformu javne uprave”, koji sprovodi Institut alternativa uz podršku Evropske unije, u okviru Sektorske budžetske podrške za reformu javne uprave u Crnoj Gori.