Zapošljavanje u crnogorskim opštinama – po zasluzi ili partiji?

Analiza “Zapošljavanje u crnogorskim opštinama – po zasluzi ili partiji?” predstavlja nastavak aktivnosti Instituta alternativa u praćenju sprovođenja reforme javne uprave u Crnoj Gori, fokusirajući se na lokalni nivo nakon više objavljenih publikacija i monitoring izvještaja koji su se bavili reformskim procesima u organima državne uprave. Analiza je pripremljena u okviru projekta Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija! u čijem je središtu bilo identifikovanje ključnih problema na lokalnom nivou u oblastima visoko rizičnim za korupciju.

Polazi se od ključnih izazova za reformu službeničkog sistema na lokalnom nivou koje prati analiza problema sa kojima se suočavaju crnogorske opštine u upravljanju ljudskim resursima. U skladu sa projektnim okvirom, posebna pažnja je posvećena kapacitetima za upravljanje ljudskim resursima u 14 opština. U cilju objašnjavanja dinamike reforme lokalne samouprave, analizirani su ključni strateški dokumenti, odnosno zakonodavni okvir koji se odnosi na službenički sistem u Crnoj Gori. Podaci o broju zaposlenih na lokalnom niovu, kao i odluke o zapošljavanju/izboru lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u 2013. godini prikupljeni su putem zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Pregled netransparentnih praksi zapošljavanja na lokalnom nivou naveden je na osnovu analize novinskih članaka objavljenih tokom 2013. i 2014. godine.

Izvor informacija su bili i stavovi lokalnih službenika/ca i odbornika/ca, kao i predstavnika/ca civilnog sektora, prikupljeni tokom četrnaest konsultativnih treninga u opštinama koje su bile predmet istraživanja, kao i tokom panel diskusije “Preduslovi za transparentno zapošljavanje na lokalnom nivou” koja je održana 17. juna 2014. godine u Kolašinu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *