Zapošljavanje i napredovanje u državnim organima – Prvi kvartalni izvještaj

Ključni nalazi izvještaja:

Početak sprovođenja novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima (ZDSiN) obilježila je neispunjenost institucionalnih i pravnih preduslova za uspješnu primjenu ovog akta. Svega četiri od trinaestplaniranih podzakonskih propisa je doneseno za 17 mjeseci prelaznog perioda između stupanja na snagu ZDSIN-a i početka njegovog sprovođenja, dok su u od 1. januara do 1. aprila 2013. godine donesena još svega tri neophodna akta.
Ključni nalazi izvještaja:

U izvještajnom periodu nije bio donijet Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Centralne kadrovske evidencije (CKE), koja je glavni preduslov uspješnog upravljanja kadrovima u državnoj upravi. Podaci o blizu sedam hiljada zaposlenih u državnoj upravi još uvijek nijesu unijeti u ovaj informacioni sistem, koji bi trebalo da sadrži osnovne informacije o svim državnim službenicima i namještenicima u Crnoj Gori. U načelu, kapaciteti Uprave za kadrove (UzK), koja je nadležna za vođenje CKE, nisu zadovoljavajući, posebno u smislu obučenosti zaposlenih za primjenu novih procedura za provjeru sposobnosti kandidata za vršenje poslova u državnom organu.

Tokom prva tri mjeseca primjene ZDSIN-a, bilo je ukupno 18 oglasa za posao u organima državne uprave. Ipak, ne računajući izbor starješina organa, svega četiri kandidata/kandidatkinje su prošla kroz novoutvrđeni postupak provjere i ocjenjivanja sposobnosti na osnovu dva odvojena oglasa. Budući da se u oba slučaja krajnja rang lista za izbor kandidata za posao u državnoj upravi sastojala od jednog kandidata/kandidatkinje, koji su potom dobili zaposlenje, preuranjeno je donositi zaključke o doprinosu novog Zakona uspostavljanju sistema zasluga u državnoj upravi, tačnije o dosljednosti primjene njegovog načelnog pravila da zaposlenje dobija onaj kandidat ili kandidatkinja čije su sposobnosti, stručni i radni kvaliteti, najbolje ocijenjeni.

Ipak, nalazi monitoringa upućuju na nedovoljnu transparentnost sprovođenja ZDSIN-a. Jedan organ odbio je da navede ime i prezime odabranog kandidata pod izgovorom zaštite ličnih podataka, iako je, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama dužan da objavi spisak svih svojih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima. Takođe, nadležnost sprovođenja internih oglasa unutar državnih organa neformalno je povjerena organu za čije je potrebe oglas raspisan, iako bi UzK trebalo da ima centralnu ulogu u sprovođenju svih oglasa.

U cilju unapređenja zapošljavanja i napredovanja u državnoj upravi, neophodno je, prije svega, finalizovati pravni okvir za primjenu novog ZDSIN-a. UzK i državni organi takođe treba da obezbijede dosljednu primjenu zakonskih odredaba koje nedvosmisleno uređuju nadležnosti u sprovođenju oglasa za popunu radnih mjesta. Svi državni organi treba redovno da ažuriraju i na svom sajtu objavljuju potpuni spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima, kako bi se obezbijedila potpuna transparentnost i lakše praćenje zapošljavanja i napredovanja u državnoj upravi.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *