Zadovoljena FORMA ILI SUŠTINA? – Analiza sadržine godišnjih izvještaja o radu Državnog tužilaštva i Uprave policije

Jedan od važnih instrumenata za vršenje nadzora nad državnim tužilaštvom i policijom, kao i za ocjenu njihovog rada, je putem redovnog izvještaja o radu. Uslov da ovaj mehanizam funkcioniše je da su izvještaji pravovremeni, precizni, tačni i da sadržinom odgovaraju na pitanje: koji su rezultati ostvareni u izvještajnom periodu i šta su problemi i prepreke u radu.

Adekvatno izvještavanje o radu ova dva organa je dodatno značajno u svjetlu otvaranja pregovora sa Evropskom unijom u poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava – i potrebe praćenja napretka u ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Otvaranjem ovog poglavlja ozvaničen je uslov za napredak Crne Gore u procesu učlanjenja u EU ostvarenjem mjerljivih rezultata u borbi protiv korupcije na visokom nivou i organizvanog kriminala. Posebno važnu ulogu na tom zadatku imaju upravo Tužilaštvo i Policija.

Predmet analize ovog istraživačkog izvještaja su izvještaji o radu Državnog tužilaštva (u daljem tekstu: DT) i djelovi izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova koji se odnosi na rad Uprave policije (u daljem tekstu: UP) u kontekstu međunarodnih standarda o otvorenosti i transparentnosti. Analizirali smo vrste/kateogrije podataka, statističkih i narativnih, dostupnih u izvještaju u odnosu na nadležnost, rad i aktivnosti ovih organa. Takođe smo pratili u kojoj mjeri se građanima i Skupštini Crne Gore, koja nad ovim organima vrši nadzor, sadržinom izvještaja postiže približavanje ostvarenih rezultata, posebno u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Izradu ove analize je omogućila podrška američkog naroda kroz Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL) State Deapartmenta preko Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici u okviru Programa podrške civilnom društvu u oblasti krivičnog pravosuđa. Istraživanje je realizovano u okviru projekta IA posvećenog jačanju međuinstitucionalne saradnje u sistemu krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.