Za državnu upravu, jednaku za sve

Nakon ukazivanja na ključne probleme u uspostavljanju sistema zasluga u crnogorskoj državnoj upravi, među kojima su posredovanje u zapošljavanju i neriješeni status zaposlenih na određeno vrijeme, Institut alternativa i u ovoj godini nastavlja sa monitoringom primjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, IA će tokom narednih godinu dana sprovoditi projekat pod nazivom “Državna uprava u Crnoj Gori: Jednaka za sve“.

U okviru projekta, nastavićemo sa nadgledanjem popune radnih mjesta u državnim organima, ali i pokrenuti interaktivni internet portal, pomoću kojeg će građani moći da prijave probleme i eventualna kršenja njihovih prava od strane crnogorske administracije.

Vodič za kandidate za posao u državnim organima će takođe biti osmišljen.

Sa početkom primjene novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima u januaru 2013. godine, IA je prepoznao značaj dosljedne primjene ovog akta od kojeg se očekivalo da kao ključne kriterijume napredovanja i zapošljavanja uvede stručne kvalifikacije i učinak kandidata.

U godišnjem monitoring izvještaju ukazali smo na ključne probleme, koji i dalje osujećuju uspostavljanje sistema zasluga u crnogorskoj državnoj upravi.

Naime, većina organa državne uprave krenula je nespremno u primjenu novog Zakona. Do 1. januara 2014. godine, u Centralnu kadrovsku evidenciju bili su unijeti podaci tek za oko trećinu službenika i namještenika na koje se Zakon primjenjuje.

Radno-pravni status službenika zaposlenih na određeno vrijeme u državnoj upravi takođe nije na adekvatan način riješen prije početka primjene Zakona, čime je sigurnost njihovih radnih mjesta znatno ugrožena. Samo u Ministarstvu unutrašnjih poslova tokom 2013. godine bilo je zaposleno preko 500 osoba na određeno vrijeme, iako Zakon propisuje zapošljavanje na određeno samo u izuzetnim slučajevima. Više od trećine ovih službenika ostaće bez posla jer, u skladu sa novim Zakonom, ne ispunjavaju uslove radnog mjesta čije poslove trenutno obavljaju.

Najmanje dva organa državne uprave, Zavod za školstvo i Agencija za zaštitu životne sredine, sklopila su ugovore o preuzimanju radnika sa agencijom za posredovanje u zapošljavanju. Time su zaobišli obavezu provjere sposobnosti i direktno prekršili Zakon.

Tokom 2013. godine, bilo je ukupno 5 žalbi na popunu radnih mjesta u organima državne uprave, od kojih su usvojene 3. Usvojene žalbe ukazale su na propuste u poštovanju uslova oglasa i na nedosljednost u obezbjeđivanju finansijskih sredstava za popunu radnih mjesta.

Ovi nalazi ukazuju na neophodnost stalnog praćenja primjene novih pravila, ali i angažovanja državnih organa, naročito Uprave za kadrove, Upravne inspekcije i Državne revizorske institucije, kako bi se spriječilo da zaobilaženjem Zakona Crna Gora ne ostvari neophodni napredak u jednom od ključnih aspekata reforme javne uprave.

Milena Milošević
Istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *