Vodič za sprovođenje: Smjernice OECD za borbu protiv korupcije i jačanje integriteta u državnim preduzećima

Vodič za sprovođenje OECD smjernica za borbu protiv korupcije i jačanje integriteta u državnim preduzećima ima za cilj da podrži državu u sprovođenju odredbi koje su sadržane u Smjernicama za borbu protiv korupcije i integritet u državnim preduzećima. Vodič je izrađen na osnovu istraživanja i iskustava Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), a Institut alternativa ga je preveo na crnogorski jezik.

OECD vodič za sprovođenje Smjernica uključuje konkretne korake koje treba preduzeti kako bi se smanjili rizici od korupcije. To uključuje jačanje internih kontrola, promovisanje integriteta u državnim preduzećima, aktivno uključivanje civilnog društva, medija i šire javnosti u procese nadzora i izvještavanja. Vodič takođe pruža odgovore na pitanja o Smjernicama i kroz primjere drugih zemalja ukazuje na različite načine na koje se Smjernice mogu primijeniti u praksi.

Vodič za sprovođenje pokriva četiri stuba Smjernica za borbu protiv korupcije i integritet u državnim preduzećima i sadrži detaljne preporuke OECD-a, koje uključuju jačanje transparentnosti u radu državnim preduzeća, postavljanje jasnih ciljeva i očekivanja od strane države. Preporuke da država treba da bude aktivni vlasnik, da koristi svoje pravo da postavlja upravu koja će raditi u najboljem interesu preduzeća i javnosti. Promovisanje integriteta kroz uspostavljanje jasnih politika i procedura za uočavanje i upravljanje rizicima od korupcije, uključujući obuku zaposlenih i uspostavljanje mehanizama za prijavu nepravilnosti. Vodič takođe sadrži proporuke za uspostavljanje i održavanje efektivnih mehanizama odgovornosti i kontrole, uključujući unutrašnju i eksternu reviziju.

Kao i Smjernice, Vodič za sprovođenje smjernica za borbu protiv korupcije i jačanje integriteta u državnim preduzećima predstavlja koristan alat za donosioce odluka, upravljački i rukovodeći kadar državnih preduzeća (odbor direktora, izvršne direktore i rukovodioce sektora), kao i za sve zainteresovane strane koje teže unapređenju integriteta i borbi protiv korupcije u javnom sektoru.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *