Utvrditi odgovornost za korupciju u javnim nabavkama

Ključni izazovi u oblasti javnih nabavki u Crnoj Gori odnose se na: slab nadzor nad sprovođenjem ugovora o javnim nabavkama, slabe kapacitete nadležnih institucija za sprovođenje zakonodavstva u ovoj oblasti, nedostatak odgovornosti za kršenje Zakona o javnim nabavkama i manjak transparentnosti.

Nadzor nad sprovođenjem javnih nabavki ostaje zabrinjavajući, a jačanje ove kontrole je jedan od preduslova za unapređenje borbe protiv korupcije i mjerilo za napredovanje u procesu pregovora u okviru poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava. Kontrola postupaka i ugovora o javnim nabavkama nalazi se u nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove u kojoj je zaposlen samo jedan inspektor za javne nabavke.

U Crnoj Gori je problematična odgovornost za utvrđena kršenja Zakona o javnim nabavkama,među kojima se kao naročito učestala ističu: zaključivanje značajno većeg procenta ugovora od zakonski predviđenog na osnovu neposrednog sporazuma kao najmanje transparentne procedure, kao i nedostavljanje izvještaja o javnim nabavkama od strane naručioca. Podaci o prekršajnoj odgovornosti za utvrđena kršenja Zakona nisu dostupni u izvještajima nadležnih institucija.

I dalje je zanemarljiv broj prijava za korupciju u javnim nabavkama, pa u 2013. godini nije zabilježena nijedna prijava za korupciju u javnim nabavkama, dok su se tri prijave odnosile na sukob interesa. Još uvijek nema pravosudne odluke za korupciju u javnim nabavkama.

Manjak transparentnosti, između ostalog, postoji zbog nedostupnosti svih zaključenih ugovora na portalu javnih nabavki, kao i nemogućnosti uvida u neposredne sporazume.

Institut alternativa je učestvovao danas na konsultativnom saslušanju o rizicima za korupciju u javnim nabavkama u Odboru za antikorupciju i sugerisao poslanicima da amandmanski djeluju u pravcu unapređenja Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama i to predlaganjem: propisivanja prekršajne odgovornosti za naručioce koji dostavljaju netačne podatke; uvođenja negativnih referenci za ponuđače koji su u prošlosti kršili ugovorne obaveze; kao i izmjene načina imenovanja predsjednika i članova Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Cjelokupno izlaganje predstavnice Instituta alternativa na sjednici Odbora za antikorupciju možete preuzeti ovdje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.