Uslovi koordinacije i institucionalne organizacije u procesu pristupanja i pregovora sa EU

Institut alternativa, zajedno sa kolegama iz Think for Europe (TEN) mreže think tank organizacija koje aktivno istraživačkim radom učestvuju u procesu integracije zemalja Jugoistočne Evrope u EU, učestvovao je u izradi background dokumenta Uslovi koordinacije i institucionalne organizacije u procesu pristupanja i pregovora sa EU. Jovana Marović, koordinatorka istraživanja IA, radila je na izradi ovog dokumenta, koji je pripremljen za potrebe radionice mreže institucija zaduženih za evropske integracije u zemljama JIE. Radionica je održana u Bečićima od 23-25. aprila 2014. godine u okviru GIZ ORF (Open Regional FUND) projekta.

Dokument analizira različite aspekte institucionalnog ustrojstva i koordinacije procesa u zemljama JIE, sa posebnim fokusom na zemlje Zapadnog Balkana, u svim fazama evropske integracije. Posebna pažnja je posvećena i povezanosti procesa kreiranja politika i koordinacije na nacionalnom nivou sa pristupanjem EU, kao i ulozi civilnog društva i nacionalnih parlamenata u procesu pristupanja.

Dokument možete preuzeti ovdje (dostupan je samo na engleskom jeziku)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *