Uprkos pomacima, građani i dalje strogi u ocjenama državne uprave

Iako preko 60% građana smatra da je kvalitet rada državne uprave loš, oni rad državnih organa ocjenjuju bolje nego prije tri godine, pokazuju rezultati istraživanja javnog mnjenja, koje je, za potrebe Instituta alternativa (IA), sproveo Ipsos Strategic Marketing.

Jedna četvrtina učesnika u istraživanju (25%) odgovorila je da je došlo do poboljšanja kada je u pitanju kvalitet rada državnih organa u prethodnih tri godine.

Preko polovine ispitanika, njih 52%, smatra da je kvalitet rada državne uprave na istom nivou, dok 17% smatra da se on pogoršao.

Ipak, generalna ocjena kvaliteta rada državne uprave od strane stanovništva se u izvjesnoj mjeri popravila. U odnosu na 2012. godinu manji je procenat građana koji ocjenjuje kvalitet rada uprave kao loš.

Dok je prije tri godine, 68% ispitanika kvalitet rada državnih organa ocijenilo kao loš, ove godine je takav odgovor dalo 62%.

Više od jedne trećine ispitanika (35%) je zadovoljno kvalitetom rada naše uprave.

U ovim generalnim ocjenama, postoje izvjesna odstupanja koja su najčešće određena regionalnim razlikama, nacionalnom pripadnošću i nivoom obrazovanja.

U pogledu obrazovanja, ispitanici sa srednjom stručnom spremom su najstrožiji kada je u pitanju ocjena kvaliteta, dok regionalne razlike dolaze do izražaja i u ovoj oblasti, jer građani sa sjevera značajno lošije ocjenjuju kvalitet državne uprave u odnosu na druge.

Takođe, u smislu nacionalne pripadnosti, Srbi su najkritičniji prema radu državnih organa, jer velika većina njih, 81%, smatra da je kvalitet rada loš.

Ukoliko se posmatra u dužem vremenskom periodu, “imidž” državne uprave u očima građana je u prethodnih pet godina opao, jer je prosječna ocjena kvaliteta njenog rada, na skali od 1 do 10, pala sa 6 na 4.8.

Istraživanje javnog mnjenja o radu državne uprave je, za potrebe IA, sprovedeno u periodu između 3. i 9. aprila ove godine na uzorku od 1 062 ispitanika. Obuhvatilo je 17 gradova u Crnoj Gori, 130 teritorija biračkih mjesta, gradske, prigradske i seoske životne sredine.

IA u svom radu nastoji da doprinese što boljem radu državne uprave.

Jedan od osnovnih principa našeg rada je pružanje preporuka zasnovanih na analizama i dokazima, pa će i jedan od ciljeva u našem daljem radu biti korišćenje i dublja analiza podataka dobijenih na osnovu ovog istraživanja i zagovaranje efikasnije reforme državne uprave.

Stevo MUK
Predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *