Upravljanje komunikacijama i zagovaračkim aktivnostima

Predsjednik Upravnog odbora, Stevo Muk, učestovao je na međunarodnoj radionici za menadžere istraživačkih organizacija sa Zapadnog Balkana i EU koja je održana od 19-21. oktobra u Sarajevu. Cilj radionice je bila razmjena mišljenja između čelnih ljudi istraživačkih centara na Zapadnom Balkanu o djelovanju u uslovima brojnih izazova, kao što su nepredvidivi socio-politički kontekst, nesigurni izvori finansiranja, nezadovoljstvo zaposlenih i nedostatak stručnog kadra, kao i sve snažnija konkurencija. U tom pravcu, menadžeri vodećih think tank organizacija u regionu predstavili su svoja iskustva u suočavanju sa nekim od navedenih izazova. Ovaj događaj je ponudio i najbolje prakse upravljanja istraživačkim organizacijama iz regiona i EU.

Upravljanje komunikacijama i zagovaračkim aktivnostima

Radionica je obuhvatila šest panela od kojih je svaki bio posvećen jednom nivou odgovornosti menadžera u istraživačkim centrima: upravljanje istraživačkim procesom i procesima kontrole kvaliteta; upravljanje komunikacijama i zagovaračkim aktivnostima; standardne operativne procedure; upravljanje ljudskim resursima i sve procedure koje se tiču osoblja; rukovođenje, nadzor, i upravljanje aktivnostima koje se tiču vanjskih saradnika kao dio programskog rada; i održivost: prikupljanje finansijskih sredstava, finansijski menadžment i strateško planiranje.

Predsjednik Upravnog odbora govorio je u okviru panela posvećenog komunikacijama i zagovaračkim aktivnostima. Stevo je predstavio našu komunikacijsku strategiju, kanale za zagovaranje preporuka, kao i rad u radnim grupama. Poseban dio njegove prezentacije je bio posvećen našim stalnim naporima da vizuelizujemo naše nalaze i ”grafički” ih prilagodima različitim interesnim grupama.

Radionicu je organizavao Centar za društvena istraživanja Analitika u saradnji sa Regionalnim programom za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP) i Think Tank Fondom Fondacije za otvoreno društvo (OSF).

Upravljanje komunikacijama i zagovaračkim sposobnostima

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *