U susret IV generaciji, licencirana naša Škola javnih politika

Nakon što smo inicirali sprovođenje procedure licenciranja našeg programa Škola javnih politika u skladu sa Zakonom o obrazovanju i vaspitanju, Odlukom Nacionalnog savjeta za obrazovanje od 23. decembra ove godine, utvrđena je javna važnost naše Škole kao zvaničnog programa za sticanje znanja i vještina iz oblasti javnih politika.

Dva dana kasnije, potpisali smo Ugovor za Komisijom za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću o spovođenju IV generacije Škole javnih politika

Nakon uspješnog okončanja programa Škole javnih politika u 2012, 2013, i 2014. godini, Komisija je podržala realizaciju Škole za četvrtu generaciju polaznika, koju će Institut alternativa realizovati tokom 2015. godine. Nastavak realizacije programa ozvaničen je danas potpisivanjem Ugovora.

Program Škole javnih politika do sada je pohađalo 80 polaznika, među kojima je najveći broj onih koju su zaposleni u organima državne uprave, i manji broj zaposlenih u lokalnoj samoupravi, sindikalnim organizacijama, medijima, aktivisti nevladinog sektora, kao i najbolji studenti osnovnih i postdiplomskih studija.

Budući da formalni sistem obrazovanja u Crnoj Gori ne pruža dovoljno znanja i vještina u oblasti izučavanja javnih politika, glavni cilj Škole je da doprinese njihovom kvalitetnom razvoju kroz osnaživanje kapaciteta zainteresovanih strana o etapama i akterima ciklusa razvoja javnih politika. Osim toga, Škola pruža priliku za unapređenje komunikacije i saradnje među učesnicima iz različitih sektora, institucija i organizacija.

Program Škole javnih politika se realizuje kroz pet modula u ukupnom fondu od dvadeset šest časova a predavači su najeminetniji stručanjaci iz ove oblasti: profesori sa Univerziteta u Zagrebu, Beogradu i Podgorici i ostali stručnjaci i neposredni akteri javnih politika. Neki od dosadašnjih predavača bili su: docent dr Tihomir Žiljak, mr Anka Kekez Koštro, prof. dr Snežana Đorđević, mr Marina Škrabalo, prof. dr Zoran Stojiljković, dr Vlado Pavićević, dr Dragan Đurić, dr Jovana Marović, mr Dragiša Mijačić, mr Zlatko Vujović.

Tokom obuke polaznici Škole imaće priliku da se upoznaju sa svim ključnim aspektima procesa kreiranja, analize, sprovođenja i monitoringa javnih politika. Govoriće se i o sektorskim politikama, ulozi think tank organizacija u kreiranju javnih politika, i ulozi državnih i nedržavnih aktera u kreiranju politika na nivou EU.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *