Titula “lidera u regionu” predstavlja teret i test

Crna Gora se mora konačno pomaći iz faze prividnog sprovođenja reformi i shvatiti da titula lidera u procesima evropskih integracija nije nešto na što bi se trebalo osloniti, već predstavlja teret i test.

To je saopšteno na okruglom stolu „Oblikovanje puta evropskih integracija Crne Gore – ključni izazovi i aktuelna politička dešavanja“, koji je Centar za monitoring i istraživanja (CeMI) organizovao u saradnji sa Aspen institutom u Berlinu.

Na okruglom stolu je ocijenjeno da je neophodno da, kako bi Crna Gora prevazišla trenutnu situaciju, Evropska unija zauzme direktan i jasan stav kako je u pitanju isticanje gorućih problema, kao i da počne koristiti instrumente koje ima na raspolaganju.

Istraživačica javnih politika u Institutu Alternativa, Ana Đurnić, istakla je da stvaranje ambijenta u kome se dešavaju izbori u CG prevazilazi izbornu kampanju i izborni dan, te da Evropska komisija treba da obezbijedi sopstvenu procjenu i da se u ocjeni izbora ne oslanja isključivo na izvještaje OEBS/ODIHR.

“Izborne zloupotrebe u Crnoj Gori su posljedica dugogodišnjih Vladinih neuspjeha da spriječi monopol i korupciju u javnim nabavkama, političko zapošljavanje u javnom sektoru, netransparentno, diskreciono odlučivanje o raspodjeli sredstava iz tekuće budžetske rezerve, nedostatak kontrole nad raspodjelom socijalnih davanja i državnih pozajmica“, rekla je Đurnić.

Ocijenila je da u Crnoj Gori nema političke odgovornosti za korupciju i izborne zloupotrebe, te da institucije vrlo površno rade na sprječavanju i procesuiranju takvih slučajeva, što je pokazala i najnovija afera “Koverat”.

Specijalni izaslanik Ministarstva vanjskih poslova Njemačke za jugoistočnu Europu, Tursku i zemlje EFTA, ambasador Christian Hellbach, napravio je presjek napretka zemalja Zapadnog Balkana i izazova s kojima su se susrele na putu evropskih integracijskih procesa.

On je naglasio da, iako je otvaranje pregovaračkih poglavlja važno, njihovo zatvaranje je ono što se zaista broji.

Ambasador Hellbach je takođe naglasio da postoji imperativna potreba da se omoguće sveobuhvatne reforme usmjerene ka mijenjanju trenutnih političkih navika i uklanjanju strukturnih nedostataka u državnim institucijama u Crnoj Gori.

Predsjednik Upravnog odbora CeMI-ja, Zlatko Vujović, govorio je o neophodnosti rada na daljnjem jačanju vladavine prava i suzbijanju postojećih elemenata korupcije na najvišim nivoima države.

U tom smislu, Crna Gora je i dalje duboko obilježena velikim političkim uplitanjem i zloupotrebom državnih resursa, što dodatno otežava uspostavljanje nezavisnih pravosudnih i odgovornih državnih institucija koje su preduslov za postizanje neophodnih društveno-političkih i ekonomskih promjena.

On je ocijenio da korupcija na najvišim nivoima države i dugotrajni bojkot parlamenta od strane opozicije samo podstiču osjećaj nejednakosti i nekažnjivosti, kao i nepovjerenje javnosti u integritet rada Vlade.

Izvršna direktorica CeMI-ja, Nikoleta Đukanović, izrazila je zabrinutost u vezi sa nedovršenim reformama u oblasti izborne administracije i nefunkcionalnosti Odbora koji je bio zadužen za pripremu dugo očekivanih zakonskih rješenja, kao i za rad na sprečavanju zloupotrebe državnih i administrativnih sredstava, povećanje transparentnosti i uspostavljanje zajedničke osnove među različitim parlamentarnim frakcijama.

Kao i u slučaju izbornih reformi, ostvarivanje konkretnih rezultata u oblasti vladavine prava ometeno je nedostatkom političke volje i tendencijom da se zaštiti privatni ispred javnog interesa.

„U tom smislu, očekuje se da će EU podržati napore građanskog društva i drugih relevantnih strana da se krene naprijed sa sveobuhvatnim i strukturnim reformama koje predstavljaju kamen temeljac demokratije“, rekla je Đukanović.

Događaj je organizovan u okviru projekta „Unapređenje ekspertize i uticaja politike CeMI-ja na nacionalnom i međunarodnom nivou“, koji je finansiran od strane Open Society Foundations – Think Tank Fund.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *