Svi da rade na ispunjavanju preporuka koje bi dovele do smanjenja korupcije prilikom zapošljavanja u javnom sektoru

Institut alternativa (IA) izradio je Deklaraciju o borbi protiv korupcije i političkog klijentelizma u zapošljavanju u javnom sektoru sa setom preporuka, koje se se odnose na različite segmente zapošljavanja u javnom sektoru.

Deklaraciju, koja će biti dostupna i onlajn, moći će da potpišu svi zainteresovni građani i građanke, koji su saglasni sa preporukama koje se odnose na planiranje zapošljavanja, sprovođenje postupka zapošljavanja i zaštitu prava lica koja traže zaposlenje u javnom sektoru.

Deklaracija je izrađena u okviru projekta “Ni klijent ni gazda! – Za integritet zapošljavanja u javnom sektoru”, koji je podržan u okviru programa ”OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M'Base”, koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Institut alternativa je ovom prilikom pozvao poslanike Skupštine, predsjednika i članove Vlade i ostale institucije zadužene za planiranje i sprovođenje postupaka zapošljavanja u javnom sektoru, kao i za zaštitu prava lica koja traže zaposlenje u javnom sektoru, da rade na ispunjavanju preporuka, koje bi dovele do smanjenja korupcije prilikom zapošljavanja u javnoj upravi.

Milena Muk iz IA, naglasila je da je Deklaracija dostupna svim zainteresovanim stranama i građanima koji su saglasni sa preporukama IA.

„Mislim da mogu biti samo nesaglasni oni kojima je u interesu da i dalje javni sektor koriste kao plijen za raspodjelu političkih ili nekih drugih vrsta dobiti“, rekla je Muk.

Poslanik Demokratskog fronta (DF) u Skupštini Crne Gore, Dragan Bojović, kazao je da je odlučna i beskompromisna borba protiv korupcije jedini način za ozdravljenje institucija Crne Gore.

“Klijentelizam je usko povezan sa korupcijom, i taj oblik djelovanja se kroz istoriju pojavljivao u različitim formama. Crna Gora, nažalost, dobro stoji na tom polju i zato kao društvo moramo da radimo kako bi svi imali jednaku šansu da dođu do željenih pozicija”, poručio je Bojović.

On je upitao “šta ćemo sa ljudima koji su godinama bili diskriminisani i što veliki broj zaposlenih dovodi do toga da institucije ne rade kako treba”.

“Moramo da se izborimo sa visokom korupcijom i organizovanim kriminalom i oslobodimo zarobljene institucije”, zaključio je Bojović.

V.d. direktora Uprave za ljudske resurse, Đuro Nikač je, na pitanje da li prepoznaju potrebu da se kroz planirane izmjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima proširi opseg tog zakona i da li je to moguće u odnosu na postojeće kapacitete Uprave, odgovorio da su im kapaciteti jako ograničeni, ali da su spremni da pomognu koliko je moguće.

“Znate da je preporuka da se one stvari koje su dobre, a koje je inkorporirala Uprava, prenesu na druge državne organe, naročito na javna preduzeća”, dodao je Nikač.

Poručuje da je vrlo važno da se zna koliko u svim organima postoji lica koja su angažovana po ugovoru o djelu.

“To je važno da znamo, jer pokazuje da određeni ljudi dolaze na vrlo netransparentan način, a da kasnije stiču mogućnost da budu favorizovani u određenom postupku”, dodao je Nikač.

Nikoleta Pavićević iz Instituta alternativa kazala je da su izradili mapu rizika od neprimjerenih uticaja o korupcije prilikom zapošljavanja u javnom sektoru, koja je dostupna na adresi https://mapa-rizika.me.

“Cilj je bio da napravimo sveobuhvatnu analizu pravnog okvira kako bismo ukazali koliko je zakonski okvir zapravo loš i koliko je ostavljeno manevarskog prostora za nekonkurentno zapošljavanje”, rekla je Pavićević i poručila da se nada da će mapa služiti svima koji ukazuju na iste probleme.

Poslanica Socijalističke narodne partije, Milosava Paunović, upozorila je da su glavni problemi u Crnoj Gori organizovani kriminal i korupcija.

Poručuje da je neophodna udruženost institucija na svim nivoima, ali da krovna institucija u tom procesu treba da bude Skupština Crne Gore.

„Glavni problem je korupcija na svim nivoima. Moramo da sagradimo sistem u kojem će svaki pojedinac imati jednaku mogućnost prilikom zapošljavanja, jer jedino tako možemo da dobijemo stručan i profesionalan kadar“, poručila je Paunović.

Građanski aktivista, Aleksandar Dragićević, kazao je da su klijentelizam i partijsko zapošljavanje višedecenijski problemi sa kojim ni nova vlast nije uspjela da se izbori.

“Iz IA su predstavili jedan sjajan dokument, targetirali su probleme i dali rješenja kako to može na dosta transparentan i brz način da se riješi. Ukoliko to ne uradimo Crna Gora će biti u jednom velikom problemu i sistem javne uprave više neće biti održiv”, rekao je Dragićević.

Viša pravna savjetnica u Centru za građansko obrazovanje (CGO), Snežana Kaluđerović, kao problem je istakla sistem obrazovanja i to što sve analize pokazuju da djeca ne dobijaju najbolje obrazovanje.

Poručuje da bi trebalo prestati sa praksom da resorni ministar imenuje i razrješava direktore obrazovnih ustanova, kao i da bi proces imenovanja trebalo da bude transparentniji.

Ekspert Ivan Šikmanović ocijenio je da je najveći problem što ne postoje tačni podaci o broju zaposlenih u javnom sektoru.

“Javni sektor nije dovoljno efikasan i prenatrpan je, ali i pored svega toga mladi ljudi i dalje najviše žele da rade baš u javnom sektoru”, istakao je Šikamnović.

Napomenuo je i da je teško potpuno uklanjanje političkog uticaja u javnoj upravi, i da se naročito rukovodeće pozicije dogovaraju kroz koalicione sporazume, koji se naknadno samo verifikuju javnim konkursima.

Forum je organizovan u okviru projekta “Ni klijent ni gazda! – Za integritet zapošljavanja u javnom sektoru” je podržan u okviru programa ”OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M'Base”, koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Snimak drugog dana Foruma o borbi protiv korupcije i političkog klijentelizma u zapošljavanju u javnom sektoru možete pogledati ovdje:

Poslušajte ključne zaključke i preporuke koje smo formulisali kroz Deklaraciju o borbi protiv korupcije i političkog klijentelizma prilikom zapošljavanja u javnom sektoru:

Izjave učesnika Foruma poslušajte u nastavku:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *