Stavovi građana o policiji

Treći krug istraživanja javnog mnjenja „Stavovi građana o policiji” sproveden je u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji i na Kosovu. Upitnik na osnovu kojeg je istraživanje javnog mnjenja realizovano osmislila je regionalna mreža POINTPULSE kako bi ponudila odgovore koji se odnose na stavove građana o policiji.

Upitnik je sadržao šest grupa pitanja:

  1. stepen povjerenja građana u institucije
  2. percepcija policije kao institucije, ali i policajca i policajki pojedinačno
  3. percepcija korupcije u društvu i policiji
  4. stavovi građana o borbi protiv korupcije
  5. stavovi građana o radu organizacija civilnog društva
  6. demografija.

Terensko istraživanje u Crnoj Gori obavio je IPSOS Strategic Marketing u junu 2017. godine, na reprezentativnom uzorku od 1000 punoljetnih osoba, građana i građanki Crne Gore. Kao istraživački instrument korišćen je upitnik. Intervjuisanje građana sprovedeno je tehnikom „licem u lice”, koja podrazumeva direktni kontakt sa ispitanikom.

Izvještaj je objavljen u okviru projekta „Puls integriteta i povjerenja u policiju na Zapadnom Balkanu” čiji je cilj da doprinese povećanju povjerenja u policiju promovisanjem njene odgovornosti i jačanjem integriteta. Zbog toga se sedam organizacija civilnog društva iz regiona okupilo u POINTPULSE mrežu koju čine: Analytica iz Skoplja, Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) i Balkanska istraživačka mreža (BIRN) iz Beograda, Centar za sigurnosne studije (CSS) iz Sarajeva, Institut Alternativa (IA) iz Podgorice, Institut za medijaciju i demokratiju (IDM) iz Tirane i Kosovski centar za sigurnosne studije (KCSS) iz Prištine.

Projekat podržava Evropska unija kroz program „Podsticanje civilnog društva” u okviru „Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA)”. Za sadržaj ovog izveštaja odgovoran je isključivo Institut Alternativa (IA). Stavovi koji su iznijeti u ovom dokumentu nijesu nužno i stavovi Evropske unije

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *