Socijalni karton u Crnoj Gori: Korak ispred vremena?

Kako bi se obezbijedila bolja zaštita najugroženijih, potrebno je obezbijediti jednostavniji pristup socijalnim davanjima i uslugama, adekvatnost materijalnih davanja, kao i njihovo praćenje. Socijalni karton kao informacioni sistem socijalnog staranja predstavlja uspostavljanje elektronske evidencije socijalno ugrožene populacije u Crnoj Gori, za procesuiranje, odobravanje, nadzor i reviziju socijalnih davanja (transfera).

Ova studija ima za cilj da procjeni da li je nakon dvije godine funkcionisanja Socijalni karton zaista ispunio očekivanja, ali i da ukaže u kojoj mjeri je ovaj informacioni sistem uticao na kvalitetnije pružanje upravnih usluga u oblasti socijalne zaštite. Kako bismo povećali transparentnost funkcionisanja Socijalnog kartona i dali preporuke za njegovo unapređenje, ova studija analizira korišćenje informacionog sistema u odnosu na tri cilja kojima treba da doprinese: uspostavljanju jedinstvenog šaltera, smanjenju greške uključenosti i isključenosti i poboljšanju radnih procesa u institucijama socijalne i dječje zaštite.

Nakon osvrta na institucije sa kojima bi informacioni sistem još trebalo da se poveže, studija analizira u kojoj mjeri je uvođenje informacionog sistema socijalnog staranja zaista doprinijelo pojednostavljivanju pristupa materijalnim davanjima kroz uspostavljanje tzv. jedinstvenog šaltera (“one stop shop”). Ukazano je i na problem uspostavljanja elektronske razmjene podataka (interoperabilnosti) i tačnosti podataka u bazama povezanih institucija koje su od značaja za odlučivanje o pravima. U fokusu trećeg dijela je uticaj uspostavjanja Socijalnog kartona na greške uključenosti i isključenosti.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *