Smjernice za borbu protiv korupcije i jačanje integriteta u državnim preduzećima

OECD smjernice za borbu protiv korupcije i jačanje integriteta u državnim preduzećima su međunarodni instrument koji pruža državi, u njenoj ulozi vlasnika preduzeća, sveobuhvatan pristup usmjeren na podršku u borbi protiv korupcije, jačanje transparentnosti, kao i odgovornosti državnih preduzeća. Smjernice su razvijene na osnovu istraživanja i iskustava Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), a Institut alternativa ih je preveo na crnogorski jezik.

Smjernice pružaju okvir za prevenciju korupcije i jačanje integriteta kroz niz preporuka koje obuhvataju različite aspekte upravljanja državnim preduzećima. Cilj je unaprijediti praksu korporativnog upravljanja, smanjiti rizik od korupcije i obezbijediti odgovorno vlasništvo od strane države.

Korupcija i nedostatak integriteta u državnim preduzećima predstavljaju značajne rizike, naročito u sektorima od visokog rizika poput infrastrukture i prerađivačke industrije. Državna preduzeća imaju ključnu ulogu u ekonomiji mnogih zemalja, te je transparentan i učinkovit rad ovih preduzeća ključan za očuvanje povjerenja građana u javne institucije. OECD smjernice preporučuju da vlade implementiraju jasne politike za upravljanje rizicima od korupcije u javnim preduzećima. Ovo uključuje uspostavljanje integrisanih sistema za upravljanje rizicima, promociju interne kontrole i etičkih mjera, te osiguranje nezavisnosti organa nadležnih za odlučivanje u državnim preduzećima.

Država treba da preuzme aktivnu ulogu u upravljanju javnim preduzećima, sa jasnim fokusom na integritet i borbu protiv korupcije. Ovo uključuje transparentnost u postupcima imenovanja i nadzora nad radom preduzeća. Javna preduzeća i država moraju uspostaviti mehanizme odgovornosti i kontrole, uključujući mjere za istrage i krivično gonjenje slučajeva korupcije. Takođe, važno je omogućiti doprinos civilnog društva, javnosti, medija i poslovne zajednice u jačanju integriteta državnih preduzeća.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *