Slab početak kapitalnog budžeta u 2023. godini

U prvom kvartalu ove godine potrošeno je 10,8 miliona ili tek 5% ukupnog kapitalnog budžeta za 2023. godinu, a započet rad na tek 51 od ukupno 374 planirana projekta.

Na osnovu kvartalnih izvještaja Uprave za saobraćaj i Uprave za kapitalne projekte kojima smo ostvarili pristup, u prvom kvartalu 2023. godine započet je rad na 51 projektu od ukupno 374 koliko je planirano za ovu godinu.

Za ovu namjenu planirano je 202,7 miliona eura u 2023. godini (66,2 miliona za Upravu za saobraćaj, 136,5 miliona za Upravu za kapitalne projekte), od čega je u prvom kvartalu potrošeno tek 10,8 miliona ili 5%.

Iako je potrošnja u prvom kvartalu uvijek najmanja u odnosu na ostatak godine, nizak procenat izvršenja i mali broj projekata koji su započeti svjedoči o problemima koji su izazvani ogromnim brojem projekata kojim je budžet opterećen u posljednje dvije godine.

Izvještaj MMF-a o kapitalnom budžetu (PIMA izvještaj) pokazao je da Crna Gora nema metodologiju za procjenu predloženih projekata, da se projekti odobravaju bez ispunjavanja kriterijuma, da se ne rade studije izvodljivosti ni analize rizika, da je praćenje projekata ograničeno, a da izvještavanje nije adekvatno.

Ni trenutna ni prethodna vlada nisu uradile ništa da se sistem predlaganja, odabira, sprovođenja i praćenja kapitalnih projekata koji je već bio loš unaprijedi, već su ga dodatno ugrozile uvođenjem mnoštva novih, nezrelih projekata.

Pregled kapitalnog budžeta za 2023. godinu
Pregled kapitalnog budžeta za 2023. godinu

U nastavku pogledajte na kojim projektima su potrošena sredstva (odnosno započeti radovi) u prvom kvartalu 2023. godine:

Započeti projekti Uprave za kapitalne projekte (41 od ukupno 290)

Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici 749.272,47
Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa 343.450,80
Podrška implementaciji upravljanja vodama 239.040,49
Rekonstrukcija šetališta u Igalu od Galeba do Titove vile 226.914,46
Radovi na uređenju prostora MZ Grudska mahala, opština Nikšić 207.000,00
Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva 206.170,14
Izgradnja fudbalskog stadiona u prijestonici Cetinje 193.249,26
Izgradnja i rekonstrukcija gradskih saobraćajnica Cetinje 179.173,27
Izvodjenje radova na izgradnji trafostanice sa uklapanjem u VN infrastrukturu za potrebe kompleksa objekata SAJ Zlatica 172.055,22
Izgradnja lokalne infrastrukture u Tuzima 129.986,68
Radovi na rekonstrukciji, adaptaciji i opremanju mikrobioloških laboratorija 119.147,98
Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici 115.316,63
Sanacija puta Danilovgrad – Manastit Ostrog 108.268,11
Radovi na rekonstrukciji lokalnog radio – televizijskog centra, Nikšić 99.998,26
Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru  saobraćaju 85.847,66
Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja 76.866,96
Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice 69.855,07
Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnog puta L1 Gubavač – Bistrica, sa izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice u Opštini Bijelo Polje 57.860,52
Izvođenje radova na sanaciji područnog odjeljenja u Sutorini, OŠ Dašo Pavičić, Herceg Novi 46.703,34
Radovi na izgradnji transfer stanice i reciklažnog dvorišta u opštini Mojkovac 45.255,15
Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture grada 44.047,15
Radovi na postavljanju javne rasvjete duž dijela lokalnog puta Gubavač – Bistrica, opština Bijelo Polje 43.872,66
PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnadbijevanja u Beranama 33.776,99
Izgradnja Osnovne i muzičke škole “Dušan Korać” u Bijelom Polju 30.759,17
Unapređenje turističke ponude grada 24.575,10
Izgradnja, rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa 23.000,88
Izgradnja lokalne infrastrukture u Tuzima 18.000,00
Biljni sistem za prečišćavanje komunalnih voda Petnjice 11.227,72
Ski centar na lokalitetu “Hajla” Rožaje 8.939,29
Izvođenje radova na izgradnji Doma starih u Nikšiću II faza -stručni nadzor 6.790,28
Nadzor interne klinike za mentalno zdravlje u Podgorici 6.388,80
Prilagođavanje objekta u javnoj upotrebi za pristup kretanje i upotrebu licima sa invaliditetom i smanjenom pokretljivosti za zgradu drz organa u Mojkovcu 3.630,00
Izgradnja fudbalskog stadiona u prijestonici Cetinje – nadzor 3.411,14
Vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete duž dijela lokalnog puta L1 Gubavač-Bistrica, potezi Gubavač, Lozna luka i Mirojevići-Bistrica, opština Bijalo Polje 2.447,73
Izvodjenje radova na objektu u javnoj upotrebi za pristup kretanje i upotrebu lica smanjene pokretljivosti Uprava Carina Podgorica 2.420,00
Radovi  na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP na Zlatici  u Podgorici 2.220,74
Revizija glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova biljnog sistema za prečišćavanje komulanih otpadnih voda u Opštini Petnjica 2.100,00
Izvodjenje radova na prilagodjavanju objekta zgrade Drzavnih organa u Mojkovcu 609,84
Putni pravac Monte Rose 484,00
Pristupni put za žičaru Kotor-Lovćen 145,20
Izgradnja parkinga sa komunalnim opremanjem za potrebe žičare Kotor-Lovćen 84,70

Započeti projekti Uprave za saobraćaj (10 od ukupno 84)

Rekonstrukcija puta Cetinje-Čevo-Nikšić, dionica Cetinje-Čevo 3.771.860,60
Rekonstrukcija puta Podgorica-Tuzi, dionica od kružnog toka Plantaže do stočne pjace 2.038.051,22
Rekonstrukcija magistralnog puta Rožaje-Špiljani sa sancijom tunela i mostova 830.204,10
Izgradnja bulevara Vilija Branta 235.788,77
Investiciono održavanje magistralnih i regionalnih puteva 132.175,24
Sanacija klizišta Plužine III i Plužine IV na magistralnonm putu Plužine-Nikšić 36.069,42
Rekonstrukcija regionalnog puta Cetinje-Njeguši 31.012,93
Sanacija klizišta Topla na magistralnom putu Herceg Novi-Kotor 25.740,57
Rekonstrukcija magistralnog puta Danilovgrad-Podgorica 5.545,00
Rekonstrukcija puta Nikšić-Vilusi, dionica Nikšić-Kuside 5.175,00

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *