Skupština i organizacije civilnog društva – partneri u kontroli budžeta

Najavljujući početak rasprave o prijedlogu budžeta za 2012. godinu, predsjednik Skupštine Crne Gore izrazio je uvjerenje da će se sprovesti “najbolje razmatranje budžeta u regionu”. Ipak, iako je istina da je tokom mandata 24. saziva postignut značajan napredak u pogledu rada Skupštine uopšte, ostvarivanje uticaja nad budžetskim ciklusom daleko je od zadovoljavajućeg nivoa, nije konkurentno regionalnim iskustvima niti blisko najboljim praksama.

Cilj ovog istraživačkog izvještaja jeste da ukaže na pravce daljeg razvoja koji bi omogućili unapređenje učešća Skupštine i organizacija civilnog društva u sveukupnom budžetskom ciklusu. Kroz pregled domaćeg pravnog okvira i prakse, uporednog pregleda najboljih praksi, razgovore s učesnicima procesa i upućene upitnike, Institut alternativa je pokušao da dođe do što objektivnijeg presjeka stanja u kom se nalazi parlamentarna kontrola budžeta i učešće civilnog društva u istom.

Termin politička ili parlamentarna kontrola budžeta korišćen je u njegovom najširem značenju i odnosi se na sveukupno učešće Skupštine u procesu pripreme, usvajanja, izvršenja i evaluacije budžeta. Rad je strukturiran tako da prati glavne faze budžetskog ciklusa: i) priprema i formulacija budžeta; ii) usvajanje budžeta; iii) izvršenje budžeta; iv) kontrola i revizija. Na kraju izvještaja date su konkretne preporuke ka daljim pravcima razvoja, kojima bi se omogućilo jačanje skupštinske kontrole budžeta, kao i otvorenosti budžetskog procesa.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *