Skrivanje broja zaposlenih u lokalnim samoupravama

Baza podataka koja je omogućavala da Vlada i javnost znaju broj zaposlenih u lokalnim samoupravama nije u funkciji od januara 2023. godine.

Krajem decembra 2022. godine, putem zahtjeva za SPI smo tražili podatak o broju zaposlenih na nivou lokalnih samouprava. Tražena informacija je dostupna putem softvera za interoperabilnost sa Poreskom upravom, razvrstanim po jedinicima lokalne samouprave.

Aplikacija za pregled broja zaposlenih na lokalnom nivou je rađena za potrebe Ministarstva javne uprave, a zasnovana na podacima Uprave prihoda i carina o osiguranicima iz registra poreskih obaveznika (CROO).

Izrada aplikacije je finansirana od strane Evropske unije u okviru projekta Podrška uspostavljanju transparentne i efikasne javne uprave na usluzi građana, a Ministarstvo javne uprave i UNDP su sprovodili projekat koji je završen u oktobru 2021. Krajem septembra 2023. godine smo tražili podatak o broju zaposlenih na nivou lokalnih samouprava iz ove baze, a Ministarstvo javne uprave je odgovorilo da aplikacija nije u funkciji.  Rješenje koje nam je dostavilo Ministarstvo javne uprave dostupno je ovdje.

IA je više puta tražio ovaj podatak od Ministarstva i objavljivao brojke. Posljednji put kada nam je Ministarstvo dostavilo informaciju, u lokalnim samoupravama (organi lokalne uprave, lokalnih preduzeća i uprava) je na 28. decembar 2022. godine bilo 15 001 zaposlenih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Važno je pratiti broj zaposlenih na lokalnom nivou, pogotovo u kontekstu održanih predsjedničkih i parlamentarnih izbora u toku 2023. godine i sumnji na zloupotrebe i partijsko zapošljavanje. Precizna informacija o kretanju broja zaposlenih na lokalnom nivou je neophodno i zbog aktivnosti Radne grupe za izradu Analize funkcinisanja sistema lokalne samouprave, koju je formiralo Ministarstvo javne uprave, radi razmatranja opcija decentralizacije. Iako su podaci iz ove baze neprecizni jer ne daju podatke o osnovama zaposlenja, ista je bila jedini objektivan pokazatelj broja zaposlenih u lokalnim samoupravama – alternativa je oslanjanje na prebrojavanje putem upitnika, koje zavisi od dobre volje opština da ovaj podatak daju objektivno kao i da ga uopšte dostave.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *