SELDI konferencija o borbi protiv korupcije u Podgorici

SELDI mreža (Mreža organizacija koje se bave borbom protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi) organizovala je 29. i 30. oktobra u Podgorici međunarodnu koferenciju na kojoj smo sa lokalnim i regionalni akterima razgovarali o najboljim načinima za transformisanje postojećih istraživanja usmjerenih na borbu protiv korupcije i dobro upravljanje u efikasna zagovaračka sredstva. Učesnici konferencije posebno su se fokusirali na ulogu civilnog društva u evaluaciji uticaja postojećih antikorupcijskih mjera i ukazali na potrebu za jačom saradnjom sa državnim institucijama, medijima i građanima. Učesnici su u tom kontekstu istakli značaj slobodnog pristupa infomacijama, posebno podacima o javnim nabavkama, finansijskim iskazima javnih preduzeća, kao i izvještajima i preporukama Evropske komisije.

SELDI konferencija o borbi protiv korupcije u Podgorici

U okviru konferencije održane su tri panel diskusije, “Transformisanje postojećih istraživanja usmjerenih na borbu protiv korupcije i dobro upravljanje u efikasna zagovaračka sredstva: Sledeći koraci u procesu pristupanja EU”, “Zagovaranje dobrog upravljanja u kritičnim sektorima: Sektor energetike u Jugoistočnoj Evropi” i “Jačanje zagovaračkih aktivnosti organizacija civilnog društva u Jugoistočnoj Evropi kroz EU reforme i reforme na nacionalnom nivou”.

Koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa, Jovana Marović govorila je na prvom panelu SELDI konferencije o ključnim problemima i prioritetnim oblastima podložnim korupciji u Crnoj Gori. Ona je ukazala na problematičan trend kupovine glasova zapošljavanjem ljudi u javnom sektoru, kao i krivično gonjenje samo niže rangiranih službenika, dok su primjeri procesuiranja lica na rukovodećim položajima izuzetno rijetki. Jovana je izrazila i svoju zabrinutost zbog netransparentnosti koncesione politike u Crnoj Gori, kao i zbog niskog stepena povjerenja građana u institucije sistema. Dodala je i da je predstavnicima civilnog sektora ograničen pristup informacijama u posjedu državnih institucija, kao i to da su oni često u potpunosti isključeni iz procesa donošenja odluka. Ipak, istakla je i to da je civilni sektor u Crnoj Gori tokom poslednjih godinaostvario svoj potencijal za saradnju i postao ključni subjekt za sprovođenje monitoringa i popunjavanje institucionalnih praznina u ovoj oblasti.

Kao primjere dobre prakse, navela je portal za vizuelizaciju lokalnih budžeta Moj grad, portal Moja uprava, koji omogućava građanima informisanje o uslovima i procedurama zapošljavanja u državnim organima, kao i portal Moj novac, koji se bavi praćenjem trošenja budžetskih sredstava državnih institucija.

Više informacija o konferenciji možete naći na ovom linku.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *