Saradnja policije i tužilaštva: priče tužilaca, policijskih inspektora i sudija

Komentari o nedovoljno dobroj saradnji, nedostatku komunikacije i koordinacije između Uprave policije i Državnog tužilaštva u Crnoj Gori postali su floskula u javnim diskusijama i problem oko kojeg su svi saglasni. Loše ocjene o toj saradnji mogu se čuti čak i od predstavnika čelnika ovih državnih organa, koji su i orgovorni za zajednički rad tužilaštva i policije. Međutim, nikada nije precizirano šta su uzroci i na koji način se manifestuju prepreke za saradnju, te kako ih prevazići.

Polazeći od potrebe da se dublje istraži šta su razlozi i koje su prepreke za bolji zajednički rad policije i tužilaštva na krivičnim predmetima, istraživački tim Instituta alternativa pripremio je koncept sa šest tematskih oblasti i 30 pitanja u vezi s radom policije i tužilaštva. Na osnovu koncepta, sprovedeno je 27 intervjua, na lokalnom nivou, u tri opštine – u Baru, Pljevljima i Podgorici, po principu ravnomjerne regionalne zastupljenosti. Intervjui su sprovedeni s predstavnicima Osnovnog tužilaštva, centara bezbjednosti i Osnovnog suda u ova tri grada, tokom maja ove godine. Posebnu zahvalnost dugujemo Vrhovnom državnom tužilaštvu, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Vrhovnom sudu što su nam omogućili da sprovedemo intervjue i na taj način doprinijeli našem istraživanju.

Stavovi ispitanika predstavljeni su u izvještaju pred vama, koji se sastoji od 14 tematskih poglavlja i obuhvata različlite aspekte rada policije i tužilaštva, kao i zaključke i preporuke za unapređenje identifikovanih problema. Posebna vrijednost izvještaja jeste veliki broj vrlo konkretnih primjera, koji ilustruju funkcionisanje ovih organa, njihov odnos, rad na predmetima, probleme u radu i izvore za nezadovoljstvo policijskih službenika, tužilaca, sudija. Izjave intervjuisanih lica date su u originalu, uz neznatne korekture.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *