Saradnja Policije i Tužilaštva ključni izazov u postizanju boljih rezultata u poglavlju 23 i 24

Državni tužioci i policijski službenici Crne Gore i Srbije prepoznali su institut tužilačke istrage kao efikasniji i djelotvorniji način sprovođenja istrage, međutim, saradnja dva organa od koje zavise rezultati istrage i dalje predstavlja izazov, zaključeno je na konferenciji posvećenoj unapređenju zajedničkog rada Tužilaštva i Policije.

Dvodnevnu konferenciju “Tužilačke istrage na Zapadnom Balkanu – izazovi i rješenja” organizovali su Institut alternativa (IA) i Udruženje javnih tužilaca i zamjenika tužilaca Srbije, u sklopu projekta podržanog od strane Ambasade Kraljevine Holandije.

U sklopu reforme pravosuđa, tužilačka istraga je uvedena novim krivično procesnim zakonodavstvom koje se Crnoj Gori primjenjuje od 2011, a u Srbiji od 2013. godine. Polazeći od zajedničkih izazova u sprovođenju novog koncepta, državni tužioci i policijski službenici iz Srbije i Crne Gore su na koferenciji razmijenili svoja iskustva, razmotrili rezultate uvođenja tužilačke istrage, kao i pravce za dalje unapređenje njihovog zajedničkog rada.

Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora IA je, otvaraćući konferenciju, posebno istakao da „dobra saradnja” Policije i Tužilaštva nije odsustvo konflikta i različitih mišljenja, već aktivan zajednički rad koji daje rezultate. Akcenat je na rasvjetljavanju slučajeva, rješavanju predmeta i uspješnom procesuiranju počinilica učinilaca krivičnih djela, što je odgovornost koju dijele ova dva organa.

Goran Ilić, predsjednik Udruženja tužilaca Srbije, naglasio je značaj saradnje dva organa kako bi se dostigli željeni dometi reforme pravosuđa: “Bez neke vrste organizacionog jedinstva između jedinica policije i tužilaštva nećemo imati prave efekte tužilačke istrage, posebno u visoko profilisanim predmetima”.

Profesor Vojislav Đurđić ukazao je da je u Srbiji “Zakonska regulativa takva da se prepliću mnoga ovlašćenja tušilaštva i policije iz čega proističe nejasna podjela uloga”, posebno naglašajavući problem dvojstva u položaju tokom sprovođenja dokaznih radnji. Stoga, profesor smatra da je na procesnom nivou potrebno ukinuti formalnost i umjesto predistrage i istrage uvesti samo jednu neformalnu fazu čime bi odnosi policije sa tužiocima koji rukovode istragom bili jasniji.

Učesnicima su predstavljeni i nalazi istraživanja sprovedenih u okviru projekta “Kako do efikasnijih tužilačkih istraga na Zapadnom Balkanu?” .

Rezultate istraživanja u Crnoj Gori, kojim su na osnovu intervjua sa predstavnicima policije i tužilaštva identifikovani problemi u saradnji, predstavila je Dina Bajramspahić, istraživačica javnih politika u Institutu alternativa. Ona je navela da je zabilježen pozitivan stav većine tužilaca i policijskih službenika prema ovoj vrsti istrage, što nije bio slučaj u prethodnom periodu, ali da su i dalje prisutne razlike u tumačenjima i prebacivanje odgovornosti za nedostatak rezultata.

Sandra Kulezić, članica Državnog veća tužilaca Srbije, predstavila je nalaze istraživanja sprovedenog anketiranjem tužilaca i pripadnika policije u Srbiji. Kao i u Crnoj Gori, istraživanje je pokazalo da predstavnici policije kao i tužioci smatraju da je tužilačka istraga dobar koncept. Međutim, ispitanici su saglasni da uvođenje ovog instituta nije propraćeno obezbjeđivanjem materijalnih i ostalih pratećih uslova neophodnih za njegovo sprovođenje.

Dejan Knežević, rukovodilac Odsjeka za borbu protiv droge i krijumčarenja u Upravi policiije Crne Gore, ocijenio je dobrim primjenu novog instituta u Crnoj Gori kao i saradnju policije sa tužilaštvima, posebno višim i specijalnim. On je naglasio iskustvo i profesionalnost kao ključne uslove za uspješno sprovođenje tužilačke istrage, navodeći da u trenutku prelaska na ovaj vid istrage svi učesnici nijesu bili pripremljeni, već su se obučavali kroz njenu primjenu.

Takođe, razmatrani su izazovi u pogledu rukovodeće uloge tužilaca, bilo da se radi o nedostatku proaktivnosti tužilaca ili kontrole nad predstavnicima policije. Tako je Ana Borović, predstavnica Višeg državnog tužilaštva u Beogradu, naglasila prisustvo nepostupanja policajaca po nalozima tužilaštava, kada se isti razlikuju od naloga načelnika policije.

U cilju upoznavanja sa uporednom praksom, Gerhard Jarosch, predsjednik 10 godina IAMeđunarodnog udruženja tužilaca i Udruženja tužilaca Austrije, Roel Dona, potpredsjednik Holandskog pravosudnog udruženja i Jose Albuquerque, predstavnik Udruženja magistrata javnog tužilaštva Portugala, podjelili su iskustva iz svojih zemalja sa predstavnicima tužilaštva i policije Srbije i Crne Gore.

Na konferenciji je učestvovalo 45 tužilaca i policijskih službenika iz Srbije i Crne Gore i njom se završava dvogodišnji projekat koji je realizovan uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije, a krajnji rezultati će biti predstavljeni publikacijom koja će biti objavljena krajem ove godine.

Tim Instituta alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *