Saopštenje: Zaposlenih u opštinama sve više

Broj zaposlenih u crnogorskim opštinama je povećan za više od 1200 službenika u odnosu na 2012. godinu, uprkos najavama da će biti racionalizovan u skladu sa utvrđenim ”kvotama” i obavezama iz Plana unutrašnje reorganizacije javnog sektora.

Crnogorske lokalne samouprave su na dan 30. septembar 2014. godine imale skoro 12000 zaposlenih na nivou organa uprave, ustanova i preduzeća čiji su osnivači opštine. Ovo je značajno veći broj službenika i namještenika u odnosu na onaj koji se navodi u informaciji Ministarstva finansija iz 2012. godine a koji je okarakterisan kao izuzetno visok u Planu unutrašnje reorganizacije javnog sektora. Plan daje projekciju da je na nivou lokalne samouprave preko 1000 prekobrojnih službenika i predviđa njihovo smanjenje do kraja 2016. godine u skladu sa utvrđenom dinamikom na godišnjem nivou. Uprkos tome, nedavno objavljeni podaci pokazuju da je većina opština pove
ćala broj zaposlenih. Tako je u dvogodišnjem periodu na lokalnom nivou zaposleno preko 1200 novih službenika, a najviše su u tome prednjačile opštine Berane, Nikšić Pljevlja i Podgorica. Politika stalnog zapošljavanja koje nije zasnovano na utemeljenom kadrovskom planiranju, analizama i stvarnim potrebama, ne doprinosi konsolidovanju lokalnih finansija. Podsjećanja radi, ukupna dugovanja lokalnih samouprava iznose 348,89 miliona eura.

Opštine ne ispunjavaju ni druge obaveze koje se odnose na reformu službeničkog sistema pa do sada niti jedna nije pripremila analizu o maksimalnom broju izvršilaca niti plan smanjenja zaposlenih, dok je relativno mali broj njih usvojilo nove pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. Štaviše, kapaciteti lokalnih samouprava za upravljanje ljudskim resursima su izuzetno ograničeni.

Unapređenju transparentnosti procedura zapošljavanja i napredovanja ne doprinose ni nadležni državni organi, budući da ni više od dvije godine od početka primjene nisu ispunjeni preduslovi za primjenu Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Dosadašnji koraci u racionalizaciji broja zaposlenih ne daju prostor za veliki optimizam kada je proces depolitizacije i profesionalizacije javne uprave u Crnoj Gori u pitanju, posebno u kontekstu pregovora za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, gdje je reforma javne uprave krovna za sve ostale i jedan od preduslova za napredovanje u procesu.

Jovana Marović
Koordinatorka istraživanja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *