Saopštenje: Vlada isključuje javnost iz pregovora

Odustajanje od kvartalnog izvještavanja o toku pregovaračkog procesa u poglavljima 23 i 24, zatvaranje sjednica Savjeta za vladavinu prava za predstavnike civilnog sektora, kao i selektivna dostupnost informacija članovima radnih grupa, nisu dobri za proces i predstavljaju korak unazad u odnosu za transparentnost pregovora.

Umjesto dosadašnjih kvartalnih izvještaja o realizaciji akcionih planova za poglavlja 23 i 24, radne grupe će pripremati, a Vlada usvajati, isključivo polugodišnje izvještaje. Šestomjesečna dinamika izvještavanja nije dobra za proces, niti komuniciranje napretka o pregovorima sa javnošću. Tako npr. određena mjera će do kraja juna vjerovatno biti realizovana, iako je rok za njenu realizaciju bio mart mjesec, a da javnost uopšte neće biti informisana o razlozima za kašnjenje.

Radna grupa za poglavlje 23 se u 2015. godini sastala samo jednom, dok je koordinacija procesom, očigledno, prešla na viši nivo, odnosno na Savjet za vladavinu prava. Iz sekretarijata Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju smo informisani da su sjednice Savjeta zatvorene za javnost, iako to nije precizirano u odluci o osnivanju. Podsjećanja radi, ovo tijelo, nadgleda proces pregovora u poglavljima 23 i 24 i raspravlja o ključnim problemima u ovim oblastima, a radne grupe, koje sprovode akcione planove ne dobijaju informaciju o njegovim zaključcima, dok su saopštenja sa sjednica izuzetno štura.

U Savjetu za vladavinu prava, dalje, nema predstavnika nevladinog sektora koji su članovi radnih grupa, dok oni pojedine informacije od značaja za rad ne mogu dobiti čak ni kada ih traže pisanim putem, što je samo Institut alternativa tokom ove godine učinio više puta. Portal za izvještavanje o toku procesa pregovora, je, navodno, ponovo nefunkcionalan i u fazi adaptacije, pa je i ovaj kanal informisanja zatvoren. Svi ovi problemi pokazuju da se Vlada ”pokajala” zbog otvaranja procesa prema javnosti, te pod geslom ”nove forme izvještavanja” selektivno objavljuje informacije.

Smatramo da Vlada mora češće informisati javnost o napretku u ispunjavanju mjerila za napredovanje u procesu pregovora. Sastanke radne grupe za poglavlje 23, ili makar koordinatora oblasti i predstavnika NVO u radnoj grupi, bi trebalo organizovati na mjesečnom nivou. Najzad, potrebno je omogućiti predstavnicima nevladinog sektora koji su članovi pregovaračkih radnih grupa da prisustvuju sjednicama Savjeta za vladavinu prava.

Jovana MAROVIĆ
Koordinatorka istraživanja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *