Saopštenje: Vlada ignoriše preporuke DRI

Godišnji izvještaj o radu Državne revizorske institucije (DRI) za 2012. godinu donosi zabrinjavajuće podatke o stepenu ispunjenosti njenih preporuka, koje je Skupština usvojila kao svoje zaključke krajem prošle godine. Naime, ispunjeno je tek oko 15% od preporuka izrečenih na završni račun budžeta, a DRI je utvrdila i da mnogi podaci Vlade o stepenu ispunjenja preporuka nisu tačni.

DRI je prošle godine po prvi put dala uslovno mišljenje na završni račun budžeta (za 2011. godinu) i izrekla čak 47 preporuka kako bi se stanje popravilo. U ovogodišnjem izvještaju DRI čitamo kako je od datih preporuka ispunjeno tek 7. Sa druge strane, 12 preporuka je sasvim zanemareno, dok je rad na ispunjenju ostalih uglavnom u ranim fazama implementacije. Ako se podsjetimo podatka iz prošle godine, kada je DRI ustanovila da je više od 70% preporuka na završni račun za 2010. godinu ostalo neispunjeno, jasno je da postoji krupan, sistemski problem u Vladinom odnosu prema radu DRI.

Ove brojke zabrinjavaju i zbog toga što se ne slažu sa evidencijom koju je sama Vlada predočila kroz kvartalne izvještaje o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju preporuka DRI. U velikom broju slučajeva, DRI je utvrdila da ocjene Vlade da je neka preporuka ispoštovana nemaju utemeljenje u praksi.

Na primjer, dok Vlada tvrdi da je ispunila preporuku koja se ticala ugovora o djelu i zapošljavanju državnih službenika i namještenika na ovaj način, DRI daje konkretne podatke da preporuka nije ispunjena i da se situacija u ovom pogledu nije popravila. Slična neslaganja između Vladinih i ocjena DRI se mogu primijetiti kod usklađivanja poslovanja potrošačkih jedinica sa zakonskim propisima, poreske kontrole, obračuna zarada zaposlenih u MVPEI-u, radnih grupa, subvencija, itd.

Kada je, prije godinu dana, usvojen Akcioni plan Vlade, Institut alternativa ga je kritikovao i tvrdio da se radi o dokumentu sa ozbiljnim nedostacima, o planu osuđenom na propast. Nalazi DRI potvrđuju naše bojazni, a pokazalo se i da sistem praćenja ispunjenja akcionog plana nije uspostavljen tako da da daje pouzdane podatke. Kako i sljedeće godine ne bi čitali sličan izvještaj DRI i da ovogodišnje preporuke ne bi ostale mrtvo slovo na papiru, potrebno je da Skupština i Vlada preduzmu dinamične mjere.

Očekujemo od Odbora za ekonomiju, finansije i budžet da se pozabavi ovakvim odnosom Vlade prema skupštinskim zaključcima i insistira na izradi novog, kvalitetnog Akcionog planu za ispunjavanje preporuka DRI od strane Vlade.

Vlada mora usvojiti novi Akcioni plan za ispunjenje preporuka DRI koji neće ličiti na prethodni: u kom će preporuke DRI pretočiti u konkretne aktivnosti, precizno odrediti nosioce aktivnosti, pažljivo odmjeriti rokove i utvrditi jasne pokazatelje uspjeha. Samo ovako sačinjen plan možemo smatrati ozbiljnim odgovorom na zabrinjavajuće nalaze DRI.

Marko SOŠIĆ
Istraživač javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.