Saopštenje: Vlada ignoriše preporuke DRI

Godišnji izvještaj o radu Državne revizorske institucije (DRI) za 2012. godinu donosi zabrinjavajuće podatke o stepenu ispunjenosti njenih preporuka, koje je Skupština usvojila kao svoje zaključke krajem prošle godine. Naime, ispunjeno je tek oko 15% od preporuka izrečenih na završni račun budžeta, a DRI je utvrdila i da mnogi podaci Vlade o stepenu ispunjenja preporuka nisu tačni.

DRI je prošle godine po prvi put dala uslovno mišljenje na završni račun budžeta (za 2011. godinu) i izrekla čak 47 preporuka kako bi se stanje popravilo. U ovogodišnjem izvještaju DRI čitamo kako je od datih preporuka ispunjeno tek 7. Sa druge strane, 12 preporuka je sasvim zanemareno, dok je rad na ispunjenju ostalih uglavnom u ranim fazama implementacije. Ako se podsjetimo podatka iz prošle godine, kada je DRI ustanovila da je više od 70% preporuka na završni račun za 2010. godinu ostalo neispunjeno, jasno je da postoji krupan, sistemski problem u Vladinom odnosu prema radu DRI.

Ove brojke zabrinjavaju i zbog toga što se ne slažu sa evidencijom koju je sama Vlada predočila kroz kvartalne izvještaje o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju preporuka DRI. U velikom broju slučajeva, DRI je utvrdila da ocjene Vlade da je neka preporuka ispoštovana nemaju utemeljenje u praksi.

Na primjer, dok Vlada tvrdi da je ispunila preporuku koja se ticala ugovora o djelu i zapošljavanju državnih službenika i namještenika na ovaj način, DRI daje konkretne podatke da preporuka nije ispunjena i da se situacija u ovom pogledu nije popravila. Slična neslaganja između Vladinih i ocjena DRI se mogu primijetiti kod usklađivanja poslovanja potrošačkih jedinica sa zakonskim propisima, poreske kontrole, obračuna zarada zaposlenih u MVPEI-u, radnih grupa, subvencija, itd.

Kada je, prije godinu dana, usvojen Akcioni plan Vlade, Institut alternativa ga je kritikovao i tvrdio da se radi o dokumentu sa ozbiljnim nedostacima, o planu osuđenom na propast. Nalazi DRI potvrđuju naše bojazni, a pokazalo se i da sistem praćenja ispunjenja akcionog plana nije uspostavljen tako da da daje pouzdane podatke. Kako i sljedeće godine ne bi čitali sličan izvještaj DRI i da ovogodišnje preporuke ne bi ostale mrtvo slovo na papiru, potrebno je da Skupština i Vlada preduzmu dinamične mjere.

Očekujemo od Odbora za ekonomiju, finansije i budžet da se pozabavi ovakvim odnosom Vlade prema skupštinskim zaključcima i insistira na izradi novog, kvalitetnog Akcionog planu za ispunjavanje preporuka DRI od strane Vlade.

Vlada mora usvojiti novi Akcioni plan za ispunjenje preporuka DRI koji neće ličiti na prethodni: u kom će preporuke DRI pretočiti u konkretne aktivnosti, precizno odrediti nosioce aktivnosti, pažljivo odmjeriti rokove i utvrditi jasne pokazatelje uspjeha. Samo ovako sačinjen plan možemo smatrati ozbiljnim odgovorom na zabrinjavajuće nalaze DRI.

Marko SOŠIĆ
Istraživač javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *