Saopštenje: Vlada bježi od obaveza iz Akcionog plana za poglavlje 23

Vlada kasni sa realizacijom većine mjera koje se odnose na javne nabavke iz Akcionog plana za poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava.

Ni tokom trećeg izvještajnog perioda o realizaciji mjera iz Akcionog plana za poglavlje 23 nisu usvojene izmjene Zakona o javnim nabavkama, budući da je predlog Zakona usvojen na sjednici Vlade 17. jula. Rok za ispunjavanje ove obaveze bio je decembar 2013. godine. Nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama nisu uvažene bitne preporuke iz Akcionog plana za poglavlje 23 koje se odnose na izmjenu načina imenovanja predsjednika i članova Komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, kao ni u pogledu uvođenja negativnih referenci za ponuđače.

Nije bilo pomaka u utvrđivanju metodologije analize rizika u vršenju kontrole, sa ciljem proaktivnog djelovanja u prevenciji i ranom otkrivanju koruptivnih radnji i drugih djela sa obilježjima korupcije. Radna grupa za utvrđivanje ove metodologije, formirana 14. marta 2014. godine, održala je do sada samo jedan sastanak.

Iako je rok za povećanje broja ovlašćenih službenika i povećanje broja inspekcijskih pregleda sa jednog na tri bio januar 2014. godine, u odsjeku za javne nabavke Uprave za inspekcijske poslove još uvijek je zaposlen samo glavni inspektor. Tokom 2013. godine, inspektori za javne nabavke su izvršili tek 84 inspekcijska pregleda.

Jovana MAROVIĆ
Koordinatorka istraživanja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *